Kennisplatform voor Oost Nederland

Mooijburg: toekomstige bewoners medeopdrachtgever

Geplaatst op 12 mei 2022
Mooijburg: toekomstige bewoners medeopdrachtgever

Mooijburg in Amsterdam op IJburg is voor de oplevering al een voorbeeld woningbouwproject. Wat het project bijzonder maakt is het medeopdrachtgeverschap van toekomstige bewoners én het klimaatadaptief bouwen. Ron de Gruyter, directeur/projectontwikkelaar bij DGVgroup en Jelle Weever, directeur Weever Bouw staken samen met Natrufied Architecture hun nek uit met dit project. Ze zijn overtuigd: ‘Het is de manier om woonconsumenten hun wenswoning te laten maken én om klimaatdoelstellingen te halen. Er moeten meer van deze projecten komen, ook in deze regio.’

De Gruyter: ‘Wij ontwikkelen bijzondere projecten. Duurzaam, circulair en extreem energiezuinig en mede daardoor betaalbaar. We hadden al eerder succesvol samengewerkt met Weever Bouw. Samen met het architectenbureau schreven we in op een drietal tenders, uitgeschreven door de gemeente Amsterdam. We wonnen ze alle drie, wat heel bijzonder is. In 2019 startten we met de ontwikkeling van deze drie projecten: Mooijburg Plein, Mooijburg Waterzicht en Mooijburg Park, allen gelegen op het Centrumeiland IJburg, het hart van deze nieuwe wijk. De bouw is gestart, na de zomervakantie van 2023 zijn alle drie projecten opgeleverd.’

Medeopdrachtgeverschap

Kopers op de huidige woningmarkt hebben niet veel te kiezen. Met fabriekswoningen en andere seriematig ontwikkelde woningen verschraalt het aanbod. Je hebt geen keus, wat moet je anders? Zelf de touwtjes in handen nemen en medeopdrachtgever worden, aldus De Gruyter: ‘In de praktijk blijkt dat Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) moeizaam van de grond komt. Veel CPO-trajecten stranden of lopen vertraging op door twee bottlenecks: de voorfinanciering respectievelijk het moeizame en tijdrovende proces. DGVgroup ontwikkelt in medeopdrachtgeverschap, dat is nieuw. We draaien het proces van ontwikkelen om. Wij regelen de voorfinanciering. Eerst zoeken we naar potentiële kopers. Als de groep voldoende groot is gaan we ontwerpen. We bepalen met elkaar waar de keuzevrijheid zit. Dit gaat heel ver: de plaats in het gebouw, oppervlakte, gevel, architectuur, plaats binnenwanden et cetera. DGV verzorgt de procesbegeleiding, bewaakt de voortgang en is achtervang voor nog niet verkochte woningen. Op enig moment klikken we een m2-prijs vast. Dit is heel risicovol, denk maar aan de afgelopen periode van forse kostenstijgingen. Je moet je binnen het dan vastgestelde budget bewegen. Daarin is de samenwerking met Weever Bouw heel belangrijk, het draait om vertrouwen.’ Resultaat van geschetst proces is een grote betrokkenheid van toekomstige bewoners bij hun woning en woonomgeving. Het proces richt zich niet op een specifieke doelgroep, zodat dit project een vitale stedelijke mix aan bewoners oplevert die elk hun gedroomde woning krijgen. Hier in Amsterdam gaat het om appartementen, maar een ontwikkeling met medeopdrachtgeverschap is natuurlijk ook mogelijk met grondgebonden woningen of in combinatie met appartementen.

Klimaatadaptief

‘Het was uitdagend voor ons in deze tijden van forse prijsstijgingen’, aldus Weever. Maar dat was niet de enige uitdaging. De gemeente Amsterdam stelt hoge eisen aan duurzaamheid en klimaatadaptief bouwen. Weever vertelt enthousiast: ‘Nieuwe bouwtechnieken leren, dat vinden we als bouwer erg boeiend. Mooijburg is een zeer duurzaam en energiezuinig project met de natuur als inspiratie. Zo is rainproof gebouwd, daar zijn we heel trots op: het regenwater wordt opgevangen en vastgehouden zodat het rioolsysteem van het eiland niet overbelast wordt. Waar mogelijk is hout toegepast, ook constructief. Door te werken met hout dragen we bij aan vermindering CO2 uitstoot. De gemeente Amsterdam hecht veel waarde aan natuurinclusief bouwen. Met de medeopdrachtgevers bekijken we welke van de twintig natuur inclusieve ideeën we in Mooijburg toepassen.’

Oproep

Door het medeopdrachtgeverschap ontstaat een gebouw met een diversiteit aan gevels en woningafmetingen, alsof het organisch tot stand is gekomen. Het gebouw heeft direct een eigen karakter. De Gruyter en Weever willen meer van deze projecten realiseren. Weever: ‘Compliment overigens voor de gemeente Amsterdam, voor het lef en de visie die zij toont met het uitschrijven van relatief kleine tenders. Bij de traditionele uitgifte zijn de vaste partners vaak in beeld. Met deze tenders krijgt iedereen een kans en gaat het om de inhoud, de kwaliteit, het verhaal. Daarnaast kent Amsterdam grond in erfpacht, dat geeft een andere risicoverdeling. Wij roepen gemeenten in de regio Zwolle op de combinatie tender en pachtgrond ook, en vaker, toe te passen. Mooijburg laat zien dat dit tot bijzondere projecten kan leiden.’

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: