Kennisplatform voor Oost Nederland

Museum Het Valkhof en Museum Arnhem pauzeren Biënnale Gelderland

Geplaatst op 22 november 2022
Museum Het Valkhof en Museum Arnhem pauzeren Biënnale Gelderland  

Museum Het Valkhof en Museum Arnhem hebben de samenwerking met het curatorencollectief voor de Biënnale Gelderland 2022 gepauzeerd. De Biënnale zou deze maand starten. De musea hebben besloten om de biënnale voor nu te pauzeren omdat er eerst meer inzicht moet komen in organisatie, financiën en verantwoordelijkheden van de Biënnale. Het doel is om dit helder te krijgen en op termijn alsnog het publiek te verrassen en inspireren met de tweejaarlijkse kunstmanifestatie.  

Museum Het Valkhof en Museum Arnhem organiseren in nauwe samenwerking de Biënnale Gelderland. De kunstmanifestatie biedt een podium voor Gelderse kunst en geeft zo een impuls aan de ontwikkeling van Gelders talent in de provincie. Per editie wordt een open call uitgeschreven voor een curator. Een curatorencollectief diende dit keer het winnende voorstel in, en kreeg van de musea de opdracht om de editie van 2022 te realiseren. Zij namen hierbij de projectorganisatie ter hand.

Het curatorencollectief gaat bij de organisatie van de Biënnale Gelderland 2022 uit van de wederopbouwwijken in Arnhem en Nijmegen, die ontstonden toen het modernisme hoogtij vierde. De curatoren zetten de schijnwerper op de erfenis van het modernisme en het sociale weefsel dat in deze wijken is gegroeid. Ze pleiten voor de herwaardering van deze wederopbouwwijken. 

Museum Arnhem en Museum Het Valkhof vormen de stuurgroep en Museum Het Valkhof is penvoerder. De beide musea hebben in het traject moeten constateren dat de curatoren niet de gezochte transparantie bieden met betrekking tot de organisatie en bestedingen, en dat pogingen om hier verbetering in te krijgen meermaals strandden. Daarom is besloten om de samenwerking met de curatoren te pauzeren om helderheid te krijgen.

Een mediator is aangesteld om hulp te bieden bij het op orde brengen van de projectorganisatie en voortzetting van de samenwerking. De stuurgroep is daarom verrast dat de Kunstenbond, juist nu het mediation-proces zou starten, al met conclusies kwam. Voor de stuurgroep staat het mediationproces en het vinden van oplossingen nog steeds centraal. Oplossingen voor de curatoren, de deelnemende kunstenaars én voor bezoekers van de Biënnale.

Hedwig Saam, directeur-bestuurder van Museum Het Valkhof: “Het geloof in het inhoudelijke concept van de Biënnale is onverminderd, deze pauze is louter bedoeld om organisatorische problemen op te lossen. De musea zijn voor de naleving van de culturele codes – zoals de code Fair Practice – en de verantwoording naar subsidiegevers gebonden aan regels. Onder meer om ervoor te zorgen dat kunstenaars en contractpartijen ook (rechts)zekerheid aan hun inzet kunnen ontlenen en gemeenschapsgeld verantwoord wordt besteed. Daar moet nu eerst helderheid over komen met duidelijke afspraken over organisatie en financiën: alleen dan kan deze samenwerking een verantwoord vervolg krijgen. Om zo een podium te geven aan Gelderse kunst en kunstenaars en bovenal een breed publiek te ontvangen en inspireren op de Biënnale Gelderland.” 

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: