Kennisplatform voor Oost Nederland

Nieuw team Ondernemersacademie

Geplaatst op 1 september 2017
Nieuw team Ondernemersacademie

Na bijna 10 jaar draagt Rob Boeijenga de verantwoordelijkheid van de Ondernemersacademie over aan Bart Lieven, Geert Klein Bruinink en Ineke Nijen Es. Deze enthousiaste professionals met een enorme drive tot het ontwikkelen van mensen en organisaties vormen per 1 september 2017 het nieuwe managementteam van de academie.

“Geert klein Bruinink, Ineke Nijen Es en Bart Lieven hebben uitgebreide kennis en ervaring opgedaan in het ontwikkelen van mensen, leiderschap en organisaties”, vertelt Rob Boeijenga. “Ze beschikken over talenten en vaardigheden die nodig zijn om de academie naar het volgende niveau te brengen. Ook kunnen zij een krachtige bijdrage leveren aan het noodzakelijke leiderschap en ondernemerschap van de toekomst. Want de noodzaak om te vernieuwen in bedrijven is groot. Als ondernemers verantwoordelijkheid willen nemen voor de toekomst van hun onderneming dan moeten ze over die toekomst nadenken. Bij het creëren van de toekomst van een bedrijf speelt leiderschap een hoofdrol. Ondernemers zetten immers de koers uit, leggen accenten en geven de onderneming vaart en kleur. De Ondernemersacademie draagt hieraan bij.”

Voorsprong op toekomst
De nieuwe managementteamleden beschouwen het als een groot voorrecht om verder sturing te geven aan de ontwikkeling van de academie. “Het gedachtegoed van de Ondernemersacademie sluit feilloos aan bij onze visie over leiderschap, persoonlijke ontwikkeling en het bouwen van duurzame organisaties”, aldus de nieuwe eigenaren. “Een voorsprong nemen op de toekomst is de uitdaging voor elke ondernemer en professional. Dat vraagt tijd, aandacht en nieuwe inzichten, waaraan wij graag een bijdrage leveren. We brengen ondernemers in verbinding met elkaar en met hun eigen kracht. Het bundelen van krachten en het beste in jezelf naar boven halen, is waar het om draait. Het gaat om verdieping, reflectie en inzicht met als uiteindelijk doel een permanente vernieuwing.”

Ondernemersacademie-Oost
De Ondernemersacademie is een platform in Oost-Nederland voor professionals die samen willen groeien naar excellent ondernemerschap en eigenaarschap. Op de terreinen visie- en strategieontwikkeling en talent- en competentieontwikkeling biedt de organisatie een breed platform aan leermogelijkheden die inzicht geven. Zowel in de vorm van counselprogramma’s als in team- en individuele trajecten. Uiterlijk in januari 2018 gaat het elfde Directiecounsel van start. Een traject waarin 7 tot 8 directieleden uit verschillende branches samen een tweejarig ontwikkeltraject doorlopen op het gebied van persoonlijk leiderschap en organisatieontwikkeling. Dit traject bestaat uit 9 groepsbijeenkomsten en een persoonlijk ontwikkelingstraject van 9 gesprekken. De Ondernemersacademie biedt ook andere counselprogramma’s aan voor bijvoorbeeld HR-functionarissen en controllers, afdelingsleidinggevenden, bedrijfsleiders en sales professionals. Kijk voor meer informatie op de website. U vindt hier ook meer informatie over de leden van het managementteam.

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: