Kennisplatform voor Oost Nederland

Nieuwe Regio Deals toegekend

Geplaatst op 21 februari 2023
Nieuwe Regio Deals toegekend

VNO-NCW Midden is verheugd dat het Rijk nieuwe Regio Deals heeft toegekend in de regio’s Arnhem/Nijmegen en Twente. VNO-NCW Midden heeft hieraan in deze regio’s ook de nodige bijdragen geleverd. Er is onder meer meegeholpen met het proces van indiening, schrijven, het ophalen en opschalen van projecten. Samen met provincies, maatschappelijke organisaties en ondernemers is gewerkt aan de diverse aanvragen. Totaal is er aan deze regio’s 40 miljoen euro toegekend. De investering die het kabinet hiermee doet om de brede welvaart te bevorderen, is dan ook een hele mooie opsteker!

Gezonde Groene Groei. Bij de aanvraag voor deze Regio Deal is ingezet op gezond leven, toekomstbestendig wonen en sterke bedrijvigheid. Denk aan oplossingen voor netcongestie, verduurzaming en groei in met name elektra maar ook andere vormen van duurzame energie. Het gaat om stimuleren van circulaire projecten en het inzetten op opleiden/omscholen en aantrekken van meer technische mensen.

Regio Deal Twente

Samen werken aan Bruto Twents Geluk. De aanvraag Regio Deal Twente legt focus op drie grote opgaven; sterk Twents bedrijfsleven, innovatie in de zorg en talent. Voor deze opgaven wil de regio samen met het Rijk een aanpak ontwikkelen, waarbij de kansen die grensoverschrijdende samenwerking biedt een belangrijk onderdeel zijn.

Regio Deals Achterhoek en Utrecht

Voor de Achterhoek en Utrecht zijn ook aanvragen ingediend. Er was goede hoop dat deze toegekend zouden worden, het kabinet besloot echter anders. Uiteraard blijft VNO-NCW Midden zicht zonder de Regio Deals ook inzetten voor Brede Welvaart in deze gebieden.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: