Kennisplatform voor Oost Nederland

Onno van Veldhuizen ontvangt “Welcome Guide to Twente”

Geplaatst op 23 september 2016
Uitreiking Welcome Guide aan Onno van Veldhuizen

Als voorzitter van Regio Twente, heeft Onno van Veldhuizen op 22 september de “Welcome Guide to Twente” officieel in ontvangst genomen. Deze gids is samengesteld door het Expat Center Twente en geeft informatie over wonen en werken in Twente voor buitenlandse kennismigranten (expats).

Voorafgaand aan het bestuurlijk overleg van de Regio Twente, waar de burgemeesters van de 14 gemeentes aanwezig waren, kreeg een vertegenwoordigster van het Expat Center Twente de gelegenheid de werkzaamheden van het Expat Center Twente toe te lichten. Vervolgens werd de Welcome Guide to Twente overhandigd aan Onno van Veldhuizen.

Welcome Guide to Twente
De Welcome Guide is samengesteld door het Expat Center Twente, in samenwerking met Twente Branding en mede gefinancierd door de Agenda van Twente (Regio Twente) en bevat praktische informatie voor kennismigranten die net gearriveerd zijn in Nederland. De gids is een aanvulling op de website die voornamelijk algemene informatie geeft, waarbij de informatie in de gids nog meer toegespitst is op Twente. Aan bod komen bijvoorbeeld een aantal dorpen en steden, de internationale scholen, Twentse taal en cultuur en de activiteiten die het Expat Center regelmatig organiseert.

De Welcome Guide wordt wekelijks overhandigt tijdens de afspraak die het Expat Center maakt met kennismigranten op het Stadskantoor van Enschede. Één keer per week is een medewerker aanwezig die samen met de gemeente en de IND zorgt voor een soepele gang van zaken omtrent inschrijving in het BRP, verkrijgen van het BSN en uitreiken van de verblijfsvergunning.

Expat Center Twente
Expat Center Twente is een onderdeel van het World Trade Center (WTC) Twente en gevestigd in het nieuwe pand aan het Industrieplein in Hengelo. Daarnaast is er elke maandag een extra loket in het stadskantoor van Enschede met de Immigratie & Naturalisatie Dienst (IND) en gemeente Enschede.

Het Expat Center Twente ondersteunt internationaal georiënteerde bedrijven en hun internationale medewerkers op diverse vlakken. De personeelsafdeling van bedrijven wordt ondersteund bij de aanvraag van werk- en verblijfsvergunning en huisvesting voor de internationale medewerkers. Via dienstenpartners worden diverse diensten geleverd aan de expats zoals Nederlandse taaltraining, loopbaanbegeleiding en belastingadvies. Deze hoog opgeleide migranten werken bij bedrijven in Twente en de Universiteit en wonen een paar jaar in Nederland. Soms alleen, soms met het gezin.

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: