Kennisplatform voor Oost Nederland

Ontwerpprijsvraag Brood en Spelen zoekt vernieuwende ideeën voor het platteland

Geplaatst op 21 februari 2018

Kansrijke en innovatieve ideeën voor vernieuwing op het platteland ophalen. Dat is het doel van de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen die vandaag is aangekondigd. Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur voor het Landschap Berno Strootman roepen grondeigenaren in Brabant, Overijssel en Gelderland en ontwerpers op om gezamenlijk radicale, realistische en realiseerbare voorstellen uit te werken voor de grote opgaven waar het platteland voor staat. 

Het platteland ondergaat de komende jaren grote veranderingen. Er liggen grote kansen, maar ook stevige uitdagingen: klimaatverandering, de wateropgave, natuurbeheer, energietransitie en dierziektes. Ook vergrijzing en een krimpende bevolking vragen om aanpassingen van de inrichting van het platteland. Daarnaast zullen veel boeren zonder opvolger of toekomstperspectief hun bedrijf stoppen. Stallen en schuren komen hierdoor leeg te staan.

Met de prijsvraag Brood en Spelen worden grondeigenaren en ontwerpers opgeroepen om samen vernieuwende ideeën uit te werken voor de grote opgaven waar het platteland voor staat. Dit in de overtuiging dat in het bundelen van ondernemerszin, ‘boerenslimheid’ en ontwerpkracht een enorme potentie schuilt. De prijsvraag biedt grondeigenaren een prachtige kans echt iets bij te dragen aan de toekomst. Hun bedrijf of leefomgeving, maar ook breder: nieuwe kansen scheppen voor mens en milieu.

Hester Maij, gedeputeerde agro&food en landelijk gebied van Overijssel: “De kracht van Brood en Spelen is dat we als overheid niet zelf met oplossingen komen, maar juist aan mensen die werken en wonen in het landelijk gebied vragen om met hun ideeën te komen. En ik zie steeds weer met hoeveel energie zij nadenken over hun toekomst. Hun ideeën mogen over allerlei thema’s gaan: van zorg voor ons cultuurlandschap, leefbaarheid voor inwoners, duurzame energie, nieuwe functies voor stallen van landbouwbedrijven tot en met de ontwikkeling naar een duurzame voedselketen.”

Vele winnaars
De prijsvraag kent vele winnaars. De eerste ronde van Brood en Spelen heeft het karakter van een ideeënprijsvraag. In deze ronde geven teams van grondeigenaren, ontwerpers en andere innovatieve denkers hun visie op de toekomst van het platteland, vertaald in een projectvoorstel voor een concrete locatie. Uit alle inzendingen kiest de jury zestien teams, acht in Brabant en acht in Gelderland en Overijssel. De geselecteerde teams krijgen ieder een bedrag van 25.000 euro om hun plan in de tweede ronde uit te werken. Ook staat een keur aan deskundigen klaar om deze teams te ondersteunen, zoals experts van de Universiteit Wageningen, Kadaster, waterschappen, provincies en diverse gemeenten.

Berno Strootman, Rijksadviseur voor het Landschap:  “Wij zetten in op het matchen van grondeigenaren met ontwerpers. Zij moeten de spil vormen van een breed samengesteld team, dat voorstellen bedenkt om de omwenteling op het platteland handen en voeten te geven. De grondeigenaren zijn belangrijk. Zij weten wat er speelt, zij hebben ideeën en een plek om die te realiseren. Ontwerpers hebben het vermogen om losse opgaven te doordenken en combineren tot een nieuw concept. Dat is in deze opgave een onmisbaar component.”

Rijksbouwmeester Floris Alkemade:  ”Er is een omslag nodig op het platteland. De opgaven zijn echter zo complex dat boeren dit niet alleen kunnen oplossen. Met deze prijsvraag willen we ontwerpkracht en gerichte kennis toevoegen, zodat we het platteland weer kunnen ervaren zoals we het zo graag zien: een beter verdienmodel voor boeren en een duurzaam en aantrekkelijk ingericht landschap, natuur en recreatie. Kortom: Brood en Spelen.”

Meer informatie

Meer informatie over de prijsvraag Brood en Spelen is beschikbaar op de website www.prijsvraagbroodenspelen.nl  Deze website biedt ook de mogelijkheid om in contact te komen met anderen belangstellenden en om zo teamleden te vinden. Daarnaast worden er meerdere regionale speeddate-bijeenkomsten georganiseerd. Op 1 maart worden het reglement voor de prijsvraag op deze website gepubliceerd en de leden van de jury bekend gemaakt.

Initiatiefnemers
Brood en Spelen is een initiatief van het College van Rijksadviseurs (Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur voor het landschap Berno Strootman), in samenwerking met de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland, de ministeries van BZK en LNV, de Noord-Brabantse Waterschapsbond, het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV, ZLTO en de gemeente Deurne. Het initiatief wordt ondersteund door de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen en de 22 gemeenten van de Brabantse Taskforce VAB’s. Diverse partijen leveren als partner een bijdrage in kennis en ondersteuning, zoals Wageningen University&Research en het Kadaster.

Delen via

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: