Kennisplatform voor Oost Nederland

Ontwerpuitdaging Ruimte voor water gaat tweede fase in

Geplaatst op 3 maart 2021
Naar concept omzetten Voorbeeld Inplannen Titel toevoegen Ontwerpuitdaging Ruimte voor water gaat tweede fase in

De ontwerpuitdaging ‘Ruimte voor water’ prikkelt ruimtelijke ontwerpers, waterschappers, studenten en experts om anders te kijken en te ontwerpen. De focus ligt hierbij op de wijze waarop water in de gebouwde omgeving wordt geïntegreerd, zodat hittestress of extreme droogte kan worden voorkomen. Vier geselecteerde teams gaan vanaf 3 maart van start met de doorontwikkeling van een integraal, ontwerpend onderzoek, voor twee verschillende locaties in Twente. Doel hierbij is om samen te leren én te inspireren, waarbij het ontwerp niet per se uitgevoerd gaat worden.

Met de uitdaging Ruimte voor water worden voorstellen verder uitgewerkt, met een integrale blik met nadruk op de ruimtelijke en landschappelijke aspecten. Op deze manier willen we  wateropgaves in de toekomst inzetten bij het verbeteren van (leef-) omgevingskwaliteit. 

Teams

Twee teams, Odin Landschapsontwerpers, Roelofs en TKA Ateliers-Studio nadianena, gaan in de komende tijd van start om hun ontwerpidee verder uit te werken voor de wijk Aalderinkshoek in Almelo. Dit betreft een typische herstructurering-locatie. Een goed idee hiervoor kan worden opgeschaald en worden uitgerold op meerdere locaties in Nederland. De tweede locatie is Het Kennispark in Enschede. Voor dit gebied ligt al een strategisch plan, waarbij de inzichten vanuit de ontwerpen een inspiratie kunnen zijn voor dit gebied, en ook andere opgaven in het veld van bedrijventerreinen of campussen. CityFörsterOPENFABRIC en OD205 gaan hiervoor twee ontwerpen verder uitwerken. De teams konden voor de uitwerking gebruik maken van inschrijvingen met een technische product of een enkelvoudig idee. Hierdoor sluiten de komende weken Wavin, Mijn Waterfabriek, Donker Group, Scape Agency en tlu landschapsarchitecten ook aan in verschillende teams.

Samenwerking

De uitdaging maakt deel uit van het project Waterwaarde, waarin de stakeholders BNA Lokaal Oosting, Architectuurcentrum Twente, Twents Waternet, Waterschap Vechtstromen, Provincie Overijssel en Stichting Pioneering, samenwerken aan klimaatadaptatie. De ontwerpuitdaging wordt afgesloten met een presentatie in de vorm van een Dragons Den. De exacte datum wordt in overleg met de stakeholders, en met inachtneming van de mogelijkheden in verband met de Covid-maatregelen nog vastgesteld. Daarna zullen de ontwerpen worden tentoongesteld op diverse locaties in de regio.

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: