Kennisplatform voor Oost Nederland

Ook VNO-NCW Midden partner bij TrendsExpo 2018

Geplaatst op 16 juli 2018

VNO-NCW Midden is partner, programmamanager of projectleider van diverse projecten die aansluiten bij haar doelen: versterken van regionale economie en arbeidsmarkt en stimuleren en faciliteren van ondernemers bij transitie naar energieneutrale en circulaire economie. Om je boodschap uit te dragen wil je een groot bereik en een inspirerende en spraakmakende omgeving. Dus kiest VNO-NCW Midden voor een strategische samenwerking met TrendsExpo 2018.

Partnerschap
Themapleinen op TrendsExpo als Werken en Leren, Financiering en Duurzaamheid en Vastgoed sluiten nauw aan bij de speerpunten van VNO-NCW Midden. Met het partnerschap van VNO-NCW Midden is na ZZP en MKB nu ook de groot zakelijke markt vertegenwoordigd op TrendsExpo. De TrendsExpo voorziet duidelijk in een behoefte van partijen om zich te laten zien, hun product te presenteren en om anderen te ontmoeten. VNO-NCW Midden is overtuigd van die behoefte en (h)erkent het belang van deze grote bovenregionale ondernemersbeurs in Zwolle. VNO-NCW Midden is straks met een eigen stand aanwezig op de beurs. Daarnaast denkt VNO-NCW mee en draagt bij aan het inspirerende inhoudelijk programma zoals dat in de inspiratietheaters en netwerkboxen wordt aangeboden aan de standhouders en hun relaties/gasten.

VNO-NCW Midden
VNO-NCW Midden is een van de vijf krachtige regionale verenigingen van VNO-NCW, de grootste ondernemersvereniging van Nederland. Zij maken zich sterk voor een optimaal ondernemers- en vestigingsklimaat in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht en zorgen ervoor dat de stem van ondernemers te horen is in de regionale economie. Ondernemers ontmoeten elkaar in de regio en staan aan de basis van veel projecten voor nieuw en duurzaam ondernemerschap. Voor een effectieve, regionale lobby werken zij nauw samen met MKB-Nederland, lokale ondernemersverenigingen, brancheverenigingen en andere belanghebbenden. Door de verbondenheid met VNO-NCW klinkt het geluid uit de regio ook door in landelijk en Europees beleid. Speerpunten in de lobby van VNO-NCW Midden zijn onder andere:
– Innovatie & Duurzaamheid

– Arbeidsmarkt & Onderwijs

– Ruimtelijke Ordening & Infrastructuur

– Internationalisering

– Financiering

Belangstelling
Heeft u belangstelling voor een van de proposities van TrendsExpo, wees er dan snel bij en meldt u aan bij:
Personal Publish, Burgemeester Drijbersingel 25, 8021 DA ZWOLLE, telefoon 038 – 30 30 220 of via mail info@personal-publish.nl.

Delen via

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: