PIONEERING ACADEMY Ondersteboven Bekeken ontwikkelt jong talent én directeuren in de bouw

23 januari 2019 Nieuws

‘Hoe kunnen we talent boeien en binden voor een carrière in de bouw?’, is misschien wel de meest gestelde vraag in de bouwsector op dit moment. Daarnaast zien organisaties dat er kwaliteiten nodig zijn als flexibiliteit, ondernemerschap en samenwerken om als organisatie mee te kunnen bewegen met de continue veranderende markt en maatschappij. Ook de Bouwagenda ziet deze opgave: ‘Wat betekent het voor de competenties en het profiel van de werknemer van de toekomst om het huis of de brug van de toekomst te bouwen?’Stichting Pioneering heeft het traject ‘Ondersteboven Bekeken’ opgezet om daaraan bij te dragen en sociale innovatie in de bouw te stimuleren. Onderwerpen als generatieleren, kennisuitwisseling en ketenintegratie staan centraal en leveren een bijdrage aan het boeien van medewerkers, hun persoonlijke ontwikkeling en het scherp houden van organisaties.

Wat is Ondersteboven Bekeken?
‘Wij zien dat vernieuwing vaak ontstaat als je vanaf een hele andere positie kijkt naar een vraagstuk’, vertelt Geesje Philippi van Pioneering. ‘Die gedachte was de basis voor Ondersteboven Bekeken, waarbij directeuren een dag plaatsmaken voor een young professional uit een andere organisatie.

Na de uitwisseling volgen drie ontwikkelbijeenkomsten waarbij alle deelnemende directeuren en young professionals elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. In de eerste editie, die plaatsvond van september tot december 2018, doen 7 directeuren en 7 young professionals van bouwbedrijven, woningcorporaties en het waterschap mee.’

Dus door een dagje uitwisseling vernieuwt de sector?
De dag Ondersteboven Bekeken zal natuurlijk niet de hele sector vernieuwen, maar draagt absoluut bij aan het inzichtelijk maken van blinde vlekken, het genereren van nieuwe perspectieven, elkaar leren kennen en veel energie bij de deelnemers. Pioneering denkt dat die factoren er mede voor zorgen dat het voor jonge mensen boeiend is om te (blijven) werken in de bouwsector. Bovendien houdt dit traject directeuren alert en fris.

Jan van den Berg is directeur van Hemink. Hij beaamt het belang om te investeren in young professionals. ‘Hemink treedt graag naar buiten en vindt het belangrijk dat young professionals een kans krijgen. Zij zijn onze toekomst! Daarnaast was het voor mijzelf een mooie mogelijkheid om de spiegel voor gehouden te krijgen. Het is goed om te zien hoe een young professional naar je bedrijf kijkt. Het doel is om van elkaar te leren. Wie niet deelt, kan niet vermenigvuldigen.’

Wat levert het traject op?
De persoonlijke verrijking van deelnemers ontstaat niet alleen door het uitwisselen van eigen ervaringen en het stellen van kritische vragen. In de ontwikkelbijeenkomsten die volgen op de uitwisselingsdag worden inzichten gedeeld en geeft een expert verdieping op thema’s zoals zelfsturing, samenwerking bij (open) innovatie, wicked vraagstukken en disruptie. Deelnemers houden gedurende het traject tips voor hun eigen ontwikkeling
bij en geven (ongevraagd) advies aan de deelnemende organisaties. Iedere organisatie ontvangt aan het eind van het traject een video met een organisatieadvies. Hopelijk helpt dat om de inzichten uit Ondersteboven Bekeken ook verder te brengen in hun eigen organisatie. Uiteindelijk is het natuurlijk aan iedere deelnemer zelf wat er met de tips en adviezen wordt gedaan.’

Young professionals
Linda Loof werkt als commercieel medewerkster en bewonersconsulente bij Hemink Vastgoed en is één van de young professionals die meedoen aan Ondersteboven Bekeken. ‘Ik doe mee omdat het de ultieme kans is om een kijkje te nemen in de keuken van een ander bedrijf. Hier kan ik veel inspiratie op doen, die ik graag weer overbreng bij Hemink. Daarnaast geven zulke initiatieven een enorme boost. Je wordt er ontzettend enthousiast en gemotiveerd van. Met name ook om jezelf weer verder te ontwikkelen. Voor mij was de dag Ondersteboven Bekeken een dag vol met nieuwe inzichten, plezier, enthousiasme en heel veel inspiratie.’