Kennisplatform voor Oost Nederland

Pioneering: volop bezig met transitie naar circulariteit

Geplaatst op 14 oktober 2021
Pioneering: volop bezig met transitie naar circulariteit

Nederland staat voor enorme opgaven op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Om in 2050 volledig circulair te zijn, is er nog veel werk te verzetten. Stichting Pioneering werkt al jaren samen met haar deelnemers uit de bouw- en infrasector aan innovaties die bijdragen aan een vernieuwend Oost-Nederland.

Inmiddels heeft het grootste kennisplatform voor de bouw en infra in Oost-Nederland ruim 220 deelnemers. Samen met ondernemers, overheden en kennisinstellingen blijft Stichting Pioneering zich inzetten om de gebouwde omgeving in Oost-Nederland te vernieuwen.

De werkplaatsen van Pioneering omvatten het hele spectrum van de gebouwde omgeving. Zo heeft Pioneering het Energieloket Enschede ingericht, organiseren zij het Aanjaagteam Woningbouw voor de Provincie Overijssel, is Pioneering betrokken bij het schrijven van een handreiking voor de Provincie Gelderland om circulair en conceptueel bouwen in de Gelderse gemeenten te versnellen, én start in september het stage(verbredings)programma; een talentenprogramma om jongeren in Oost-Nederland te interesseren, betrekken en behouden voor de bouw en infra.

Focus op de GWW-sector

Dat organisaties in de gebouwde omgeving moeten innoveren staat inmiddels buiten kijf. Alle gebouwen bij elkaar vormen een van de grootste bronnen van CO2-vervuiling in Nederland. Maar ook de infrasector staat voor deze opgave. Circulariteit in de grond-, weg- en waterbouw is misschien nog wel een grotere opgave. Want hoe zorgen we ervoor dat kunstwerken die tientallen jaren beheerd en onderhouden moeten worden, klimaatneutraal en circulair zijn?

Nieuw elan

Met het aantrekken van Jan Wienk (Weconnext) geeft Pioneering nieuw elan aan het verbinden van partijen in de infrasector in Oost-Nederland om samen tot innovaties te komen. Jan heeft bijvoorbeeld het initiatief genomen voor de Infra Futurelabs en is projectleider van Smart, Smarter, SmartEast. “En er komt nog meer aan. Zo zijn we ook bezig met een werkplaats die zich richt op een emissievrije asfaltset in Noord-Oost Nederland.

Toekomstbestendige infrastructuur

De transitie naar een circulaire economie heeft nogal wat voeten in de aarde. Daarvoor is in Overijssel het platform Infra Futurelabs Overijssel opgezet. Een programma dat loopt tot en met 2023, waarin wordt gewerkt aan een circulair systeem voor de realisatie en het beheer van infrastructuur en openbare ruimte. Een door Overijsselse overheden en ondernemers breed gedragen initiatief waarin kennis wordt uitgewisseld, maar vooral ook wordt samengewerkt, geëxperimenteerd en geïnnoveerd aan ambitieuze en concrete oplossingen die bijdragen aan deze transitie. Ook de Universiteit Twente en Hogeschool Saxion zijn nauw betrokken bij dit initiatief met studenten die daarin met opdrachten een belangrijke rol spelen. Stichting Pioneering heeft daarin een aanjagende, verbindende en organiserende rol en voert het programmamanagement uit. Uiteindelijk zal eind 2023 een toolbox worden opgeleverd met daarin handvaten voor overheden en marktpartijen voor een duurzame en circulaire aanpak van projecten in de infrastructuur en openbare ruimte.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: