Prettige overname van Bouwhuis bouwtechniek

7 oktober 2020 Techniek

Een prettige, gewenste overname. Zo kenschetst de kersverse directeur René Nijzink het proces waarin Alidus Bouwhuis zijn bedrijf Bouwhuis bouwtechniek uit Rijssen overdroeg aan Nijzink en Dinant Oude Lenferink. Voor alle betrokkenen levert deze ‘constructie’ voordelen op.

Alidus Bouwhuis, die in 1998 als zelfstandig constructeur begon, heeft zijn onderneming in 22 jaar tijd uitgebouwd tot een middelgroot ingenieursbureau dat een fraaie goed gevulde orderportefeuille heeft en financieel de zaken op orde heeft. Maar de afgelopen jaren kroop het bloed niet waar het gaan kon: Alidus wil weer bouwkundige constructies berekenen en niet meer de dagelijkse leiding hebben. Daarom zocht hij overnamepartners en vond deze in René Nijzink -die de dagelijkse leiding overneemt- èn Dinant Oude Leferink. Het mooie is dat Alidus aan Bouwhuis bouwtechniek verbonden blijft als constructeur en zich weer naar hartenlust kan uitleven in zijn vakgebied.

Voordelen voor alle betrokkenen

Voor Oude Lenferink is Bouwhuis bouwtechniek een welkome aanvulling op kenniscentrum Het Spanjaard in Borne, waarvan hij eigenaar-oprichter is. Bij Het Spanjaard zijn diverse bouwgerelateerde bedrijven gevestigd die kennis en kunde delen en elkaar kunnen versterken. Een bouwkundig ingenieursbureau ontbrak nog, dus Bouwhuis bouwtechniek is een welkome aanvulling.  Daarnaast weet Dinant precies wat hij aan Alidus en Bouwhuis bouwtechniek heeft; beide werken al 22 jaar samen en zijn zelfs collega’s geweest.

Voor Nijzink is het een unieke uitdaging om aan het roer te staan van een ingenieursbureau. De Rijssenaar heeft ruimschoots ervaring in zijn vakgebied; hij werkte voor diverse ingenieursbureaus en stond de laatste jaren aan het hoofd van de constructieafdeling van een grote ontwikkelende aannemer uit Twente. “Behalve het berekenen en tekenen van bouwkundige constructies heeft leidinggeven en managen me altijd aangetrokken”, zegt de kersverse directeur. “Deze kans werd mij in de schoot geworpen en ik was meteen geïnteresseerd. De gesprekken verliepen in een fijne sfeer. Bouwhuis bouwtechniek is voor mij een nieuwe uitdaging die ik graag oppak.”

Complete overname

Nijzink en Oude Lenferink hebben het personeel en alle lopende opdrachten overgenomen. Er is zelfs één constructeur bijgekomen in de persoon van de vorige directeur-eigenaar. Op den duur wil Bouwhuis bouwtechniek op bescheiden schaal verder groeien qua klanten en dientengevolge het personeel. Echter, alles op zijn tijd. “We zijn al heel tevreden over de orderportefeuille. De bestaande klanten van Bouwhuis bouwtechniek komen continu terug met opdrachten, dat is een teken dat je het goed hebt gedaan, mede dankzij de kennis en grote inzet van het personeel. Ook voor de komende maanden zijn we weer goed gevuld met mooie opdrachten. Gelukkig kunnen we profiteren van onze ervaring in het vakgebied, voornamelijk dankzij ons grote relatienetwerk en de fijne samenwerking met onze opdrachtgevers.”

Genoeg kansen

Zakelijk gezien ziet Nijzink genoeg aanleiding voor groei en doorontwikkeling van Bouwhuis bouwtechniek, dat vooral regionaal maar ook zeker landelijk veel vaste klanten bedient. Het bedrijf doet dat met berekeningen en 3D-tekeningen van funderingen en hout-, staal- en betonconstructies voor woning- en utiliteitsbouw in het kleine tot het middensegment. De ambitie van Nijzink en Oude Lenferink is onder andere om wat complexere projecten uit te voeren. “Dan hebben we het niet over de wolkenkrabbers in Rotterdam of Amsterdam, maar er liggen zeker voor ons kansen in de grotere complexere gebouwen. Daarnaast verdiepen we ons in de aankomende Wet Kwaliteitsborging en bereiden in dat kader een pilot voor.”

Ondanks de afschrikwekkende signalen voor de bouwsector (corona, PFAS en stikstofproblematiek, geluidshinder) weet Nijzink dat het goed komt. “Ondanks alles draait de bouw gewoon door. Zeker ook in deze regio. Als het op deze manier doorgaat heb ik het volste vertrouwen in de toekomst.”