Kennisplatform voor Oost Nederland

Proef vrije sluitingstijden horeca in Zwolle is verlengd tot 1 december 2017

Geplaatst op 26 juli 2017
Horeca Zwolle proef sluitingstijden

De proef met de vrije sluitingstijden voor de horeca is verlengd tot 1 december aanstaande. Naar verwachting biedt het college van burgemeester en wethouders in september de evaluatie van de proef aan de gemeenteraad aan.

In de raadsvergadering van 22 mei jongstleden waar de tussenevaluatie van de proef werd besproken, zegde burgemeester Meijer toe om de eindtermijn van de proef te verlengen met het oog op de eindevaluatie en de besluitvorming over het vervolg. Dit is met een publicatie in het gemeenteblad nu ook formeel bekrachtigd.

Jaar proefperiode
De proef met de vrije sluitingstijden voor de horeca startte een jaar geleden. Horecaondernemers konden zelf bepalen wanneer ze sluiten. Er was een aantal aantal voorwaarden gesteld: Zo mochten horecagelegenheden na 4 uur ’s nachts geen nieuwe gasten meer binnenlaten. Cafetaria’s en snackbars mogen na dat tijdstip nog wel bezoekers binnenlaten maar dan geen alcohol meer verkopen. Horecagelegenheden die later dan 3 uur ’s nachts open zijn moeten bovendien een portier bij de deur hebben.

Tussentijdse beoordeling
Tijdens de proefperiode werd periodiek beoordeeld hoe de pilot verliep. Dit gebeurt binnen het al bestaande overleg van Veilig op Straat van bewonersvereniging binnenstad Zwolle, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zwolle, de politie en de gemeente. Daarnaast is er  aan het begin, halverwege en aan het einde van de proef  onder de leden van het Zwolse burgerpanel en horecaondernemers een enquête  gehouden. De resultaten van de derde en laatste enquête worden nu verwerkt zodat het college in september de uitkomst van de proeft en een voorstel voor het vervolg aan de gemeenteraad kan aanbieden.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: