Kennisplatform voor Oost Nederland

Regio Foodvalley: “Nieuwe balans nodig tussen natuur en voedselproductie”

Geplaatst op 22 september 2022
Regio Foodvalley wil in 2030 slim en duurzaam bereikbaar zijn

Regio Foodvalley – het samenwerkingsverband van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen – werkt met andere overheden en belangenorganisaties aan een ruimtelijk-economisch perspectief voor het landelijk gebied. Dat is nodig omdat het landelijk gebied voor grote uitdagingen staat, onder andere vanwege de stikstof- en klimaatcrisis, maar ook vanwege de behoefte aan woningen. In het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied (RPLG) komt te staan wat we moeten en willen doen voor een duurzame toekomst van het landelijk gebied.

“Ons doel is een nieuwe balans tussen natuur en voedselproductie”, zegt wethouder Jan Pieter van der Schans (Ede), in Regio Foodvalley mede verantwoordelijk voor de landbouwtransitie. “Het is belangrijk dat we zelf dit initiatief nemen. Regio Foodvalley is cruciaal om de landelijke doelen op het gebied van natuur en stikstof te kunnen halen. Wij bieden hier praktijk, kennis en ondernemerschap en hebben een traditie van samenwerking. Alle ingrediënten om een vitaal en toekomstbestendig platteland te ontwikkelen, zijn aanwezig. Wij gaan de komende tijd in gesprek met boeren en andere belanghebbenden om samen een goed toekomstplan te maken.”

Ontwikkelprincipes
De Contourennotitie – het startdocument om straks het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied te kunnen schrijven – gaat uit van vijf ontwikkelprincipes voor de toekomst van het landelijk gebied:1. Het bodem- en watersysteem is leidend.

Het bodem- en watersysteem in de regio zijn, onder andere met het oog op klimaatverandering, zó belangrijk dat deze leidend worden bij de ruimtelijke inrichting van Regio Foodvalley.

2. Natuurkwaliteit en gezonde leefomgeving zijn randvoorwaardelijk
Biodiversiteit is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde leefomgeving en een gezonde voedselproductie. We beschrijven daarom de Basiskwaliteit Natuur (BKN). Deze BKN geeft aan waar we landschap en biodiversiteit moeten versterken om het natuurlijke systeem te herstellen – in de stad en daarbuiten.

3. De identiteit van het gebied staat centraal.
We behouden en versterken de identiteit van ons gebied. Voor het toevoegen van nieuwe functies (zoals wonen, zorg, economie en recreatie) geldt: ‘Ja, mits het past bij en bijdraagt aan de identiteit van onze regio’.

4. Economische en sociale vitaliteit met meervoudig ruimtegebruik.
De ontwikkeling van de landbouw én de toename van nieuwe functies in het gebied kunnen elkaar versterken.

5. Regio Foodvalley is een proeftuin voor toekomstbestendige voedselproductie.
Wij zijn een van de proeftuinen voor de transitie naar kringlooplandbouw, onder andere door innovatie door duurzame, slim-technologische oplossingen. We doen dat in twee pijlers: de gebouwgebonden voedselproductie en de bodemgebonden landbouw.

Van Contourennotitie naar perspectief
De Contourennotitie wordt de komende weken aan alle acht gemeenteraden voorgelegd. Op basis hiervan wordt het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied geschreven. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de Landbouwstuctuuranalyse, die is opgesteld door Wageningen University & Research (WUR). Ook gaat Regio Foodvalley in gesprek met diverse belanghebbenden.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: