Kennisplatform voor Oost Nederland

REMONDIS als duurzame partner: Alleen zet je stapjes, samen zet je sprongen

Geplaatst op 24 september 2021
REMONDIS als duurzame partner: Alleen zet je stapjes, samen zet je sprongen

Slimmer omgaan met grondstoffen is nodig om klimaatverandering tegen te gaan. REMONDIS is als complete dienstverlener in afvalinzameling en –recycling, industriële dienstverlening, waterzuivering en rioolservice een aanjager van de circulaire economie. Het groeiende bedrijf is continu gericht op het herwinnen van grondstoffen uit afval, gaat partnerschappen aan en ontwikkelt nieuwe reyclingmogelijkheden, producten en technologieën.

Met een groeiend aantal vestigingen in Nederland duikt REMONDIS steeds meer op in het straatbeeld. De dochter van de Rethmann Groep is wereldwijd één van de grootste dienstverleners in afvalinzameling en -recycling, industriële dienstverlening, waterzuivering en rioolservice. “Met onze internationale expertise over de circulaire economie en ons vestigingennetwerk kunnen we de hele keten bedienen en werken we samen met opdrachtgevers aan een duurzame samenleving”, aldus Dr. Andreas Krawczik, Managing Director van REMONDIS Nederland.
“Duurzaamheid, veiligheid en energiezuinige oplossingen staan voorop in onze dienstverlening. Zowel bij kleinschalig werk voor particulieren en het midden- en kleinbedrijf, als bij omvangrijke projecten voor de overheid en (internationale) industriële bedrijven. Voor elke vraag bieden we een dienstverleningspakket aan dat aansluit bij wensen en de branche.”

Katalysator circulaire economie

Tientallen jaren geleden liep grondlegger Norbert Rethmann al voorop met het behoud van grondstoffen en het verwerken ervan tot nieuwe producten. Tegenwoordig zijn duurzaamheid en behoud van hulpbronnen nog steeds fundamentele pijlers van de bedrijfsfilosofie en geven ze vorm aan alle activiteiten. “Restafval blijft bestaan zolang er producten gemaakt worden die niet volledig circulair zijn ontworpen”, vertelt Andreas Krawczik. “Onze focus ligt op het continu verminderen van het aandeel restafval. Dit doen we door gerecyclede grondstoffen te gebruiken en zelf nieuwe grondstoffen en producten te ontwikkelen. Recyclen begint al bij het productontwerp, door er rekening mee te houden dat de verschillende materialen eenvoudig van elkaar te scheiden zijn. Bij het produceren van producten kun je gebruikmaken van gerecyclede grondstoffen in plaats van virgin grondstoffen.”

Duurzame, innovatieve oplossingen

Met de nieuwe grondstoffen en producten speelt het familiebedrijf in op de vraag vanuit sectoren als de chemische, voedselverwerkende en medische industrie. Andreas Krawczik noemt een aantal spraakmakende voorbeelden waarbij REMONDIS met zijn milieuvriendelijke recylingprocessen een maximale opbrengst uit reststoffen weet te halen: “We scheiden het aluminium en het koffiedik van capsules van Nespresso in de Benelux in onze moderne scheidingsinstallatie in Lichtenvoorde. Ook hebben we een verf zonder oplosmiddelen ontwikkeld en zijn we een belangrijke partner voor tandartsen en tandheelkundige centra. We ontwikkelen nieuw gips uit reststoffen waarmee  gebitsafdrukken worden gemaakt voor onder andere gebitten en beugels. Daarnaast produceren we biogas, biogranulaat, kunstmest en plastics uit de inzameling van luiers en voorzien we onze productiefaciliteiten van eigen geproduceerde energie uit niet-recyclebaar afval. De Lippe Recycling Plant in Lünen, de grootste industriële recyclingslocatie in Europa, heeft één van de omvangrijkste biodieselproductielocaties in Europa en één van ’s werelds grootste opslagplaatsen voor autoaccu’s voor tweede gebruik. Het batterijpark is direct aangesloten op het landelijke elektriciteitsnet en geeft energie naar behoefte.”

Positieve verandering

Niet alleen de eigen rol in de afvalketen is gericht op een duurzame samenleving, REMONDIS wil nationaal en internationaal een positieve verandering teweegbrengen. Het bedrijf ontwikkelt, investeert en werkt mee aan beleid op regionale, landelijke en internationale schaal. “We willen een verlengstuk zijn van regionale overheden als het gaat om hun rol in de circulaire economie en inspelen op het beleid van bedrijven. Onze kennis en kunde delen we nationaal en op Europees niveau, want CO2-reductie stopt niet bij landsgrenzen”, zo vertelt Andreas Krawczik, die onder andere bestuurslid is van de European Federation of Waste Management.

Er valt volgens hem nog veel winst te behalen. “Op overheidsniveau is helaas prijs nog steeds een belangrijke factor bij aanbestedingen. Als we de afvalverwerking beter voor elkaar willen krijgen, is het belangrijk om Europees beter samen te werken. Restfracties afval kun je beter verbranden en de energie terugwinnen, dan de afvalstroom storten. Zowel Nederland als Duitsland hebben een hoog niveau als het gaat om kennis en ontwikkeling en we beschikken over de beste afvalenergiecentrales (AEC’s). We kunnen in Europa veel meer gebruikmaken van de beschikbare AEC-capaciteit in Nederland.”

Smart Infra: slim waterbeheer

Klimaatverandering heeft ook gevolgen voor de waterhuishouding en daarmee voor het waterbeheer. Extreme regenval zorgt voor ontwikkelingen als de recente wateroverlast en overstromingsschade. Ook de huidige infrastructuur is niet altijd in staat om bescherming te bieden, zo stelt Andreas Krawczik. “Preventie is nodig om ons beter en proactief te kunnen wapenen tegen overstromingsgevaar. Dit vraagt om een professionele partner voor waterbeheer, die de nieuwste technieken en maatstaven kent en beschikt over een uitgebreide kennis. Met Smart Infra bieden we maatwerkoplossingen. We ontwikkelen en digitaliseren pompen en gemalen, maar hebben ook oplossingen voor afval-, hemel- en oppervlaktewater van bedrijven. Van engineering, advies en realisatie tot aan service, onderhoud, inspectie en beheer. Naast het automatiseren van data uit pompinstallaties zetten we in op het interpreteren en toepassen van deze data.”

Positieve impact door schaalgrootte

Schaalgrootte en daarmee een groter netwerk, grotere afzetmarkten en meer kennis zijn nodig om een duurzame keten te versnellen. De kracht van REMONDIS is de combinatie van landelijke en internationale expertise, innovatie- en financieringskracht en lokale aanwezigheid en betrokkenheid.
“Met onze decentrale organisatie hanteren we korte lijnen en zijn we regionaal betrokken. Elke vestiging heeft een eigen ondernemer met een eigen verantwoordelijkheid in de regio. Zij zijn het aanspreekpunt voor regionale opdrachtgevers, staan dichtbij de klant, die profiteert van creatief maatwerk en uitgebreide kennis en kunde. Als internationaal familiebedrijf streven we naar een langdurig partnerschap met onze klanten. Onze ambitie is om nog verder te groeien. Niet alleen in vestigingen, ook in dienstverlening, ontwikkelmogelijkheden en verwerkingsmogelijkheden. Alleen dan kunnen we meer impact maken. Er liggen genoeg kansen, bijvoorbeeld in de grote steden waar we samen met overheid en het bedrijfsleven een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van CO2-uitstoot. Door gebruik te maken van elkaar. Want een duurzame samenleving maak je niet alleen!”

Over REMONDIS

REMONDIS is als wereldwijde dienstverlener in recycling, afvalinzameling en afvalwaterbehandeling dochter van de Rethmann Groep. Het familiebedrijf Rethmann is actief op het gebied van energie, afval, grondstoffen, logistiek en scheepvaart. Bij Rethmann werken in totaal ongeveer 150.000 mensen, actief in 50 landen. In Nederland is de groep naast REMONDIS actief onder de namen Rhenus, Saria en Transdev; met onder andere Connexxion, Gooi & Vechtstreek, Breng. Rethmann heeft in Nederland een omzet van 2,5 miljard euro en heeft meer dan 10.000 medewerkers.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: