Kennisplatform voor Oost Nederland

Revalidatiecentrum Klimmendaal en Sport Medisch Centrum Papendal delen kennis en expertise

Geplaatst op 11 december 2020
Revalidatiecentrum Klimmendaal en Sport Medisch Centrum Papendal delen kennis en expertise

Revalidatiecentrum Klimmendaal en Sport Medisch Centrum Papendal (SMCP) gaan kennis en expertise met elkaar delen. Dit hebben zij vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee willen beide partijen een compleet aanbod creëren op het gebied van sport en bewegen voor (chronische) patiënten en (top)sporters met een lichamelijke beperking. Naast het uitwisselen van behandelaanbod wordt ook de samenwerking gezocht op het gebied van (wetenschappelijk) onderzoek, innovatie, opleiding en kennisdeling.

Aanvullend aanbod
In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat Klimmendaal en SMCP gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Zo kan de expertise van de revalidatiearts van Klimmendaal binnen SMCP worden ingezet bij beperkingen in fysiek of cognitief functioneren, bijvoorbeeld bij mensen met een amputatie, (aangeboren) hersenletsel of progressieve neurologische aandoeningen. SMCP maakt hierin bijvoorbeeld gebruik van (advies over) inzet van een orthese of prothese, neuropsychologisch onderzoek en spasticiteitsbehandeling. Anderzijds kan de sportarts van SMCP op aanvraag van de revalidatiearts medisch specialistische sportgeneeskundige zorg bieden aan patiënten van Klimmendaal, zoals inspannings-fysiologisch onderzoek. Met de analyse van die gegevens worden er adviezen gegeven waarmee de revalidatiearts en fysiotherapeut van Klimmendaal  de behandeling kunnen optimaliseren.

Stepped care
SMCP heeft in de regio meerdere centra waar fysiotherapie wordt geleverd. Er zijn patiënten van Klimmendaal waarbij de medisch specialistische revalidatie eindigt en die baat hebben bij een vervolgbehandeling in de vorm van fysiotherapie in de regio. Deze patiënten kunnen volgens het principe van stepped care verwezen worden naar SMCP.

Kennisdeling, innovatie en onderzoek
De specialisten van Klimmendaal en SMCP hebben de intentie om gezamenlijk discipline-overstijgend (wetenschappelijk) onderzoek op te starten. Hiervoor zijn faciliteiten zoals de GRAIL, het looplab en het sport-diagnostisch inspanningslab beschikbaar.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: