Saxion opent hogeschooljaar: ontmoetingsplaats voor talent, onderzoek en innovatie

9 september 2019 Economie

Op 5 september vindt in Enschede de opening plaats van het Saxion hogeschooljaar 2019-2020. Dit jaar is het thema van de opening: Saxion als ontmoetingsplaats voor talent, onderzoek en innovatie.

Regio centraal in Saxion-agenda

Saxion staat aan de start van een nieuwe strategische agenda 2020-2024. Een agenda waarin de regio centraal staat. De hogeschool wil nog meer bijdragen aan een vitale regio door aantrekkelijk en toegankelijk te zijn en blijven voor studenten van binnen en buiten de regio. “Het is en blijft belangrijk dat Saxion voldoende studenten blijft opleiden om aan de vraag van de arbeidsmarkt te kunnen voldoen. Met toekomstproof onderwijs en praktijkgerichte onderzoek dat gericht is op het bieden van maatschappelijke oplossingen, verrijkt de hogeschool de regio’s in Oost-Nederland en helpt Saxion bedrijven om innovatief en competitief te blijven”, benadrukt Anka Mulder. “Daarin werkt Saxion al nauw samen met Universiteit Twente en ROC van Twente. Een samenwerking die het komende jaar uitgebreid wordt. We trekken op met partners in Oost-Nederland en over de grens.”

Saxion werkt samen met de meest innovatieve universiteit van Amerika

Tijdens de opening van het hogeschooljaar kondigde Anka Mulder, voorzitter College van Bestuur, aan dat Saxion gaat samenwerken met Arizona State University. ASU heeft meer dan 98.000 studenten en is vier jaar achtereen uitgeroepen tot de meest innovatieve universiteit van Amerika. Gelegen in een regio met een tekort aan technisch personeel en een lerarentekort, heeft de ASU zich in de afgelopen 20 jaar sterk ontwikkeld op het gebied van toegepast onderzoek en (online) onderwijs. Vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid en de herkenning in DNA, uitdagingen en ambities, wil Saxion de samenwerking inzetten voor het versterken van de regio Oost-Nederland. Anka Mulder: “Een erg waardevolle samenwerking voor onze hogeschool. We gaan ons gezamenlijk richten op praktijkgericht onderzoek op het gebied van onderwijs, zorg en techniek te behoeve van maatschappelijke vraagstukken die zowel hier als in Arizona spelen of al hebben gespeeld. De kennis en expertise uit Arizona voegen daarbij veel toe voor onze regio en daarbuiten.”

Nieuwe aanmeldingen

Voor het studiejaar 2019- 2020 zijn er bij Saxion 9056 aanmeldingen van nieuwe studenten. Dat aantal ligt iets hoger (+ 2,9%) dan vorig studiejaar. Van dit aantal studeren circa 6.000 hier in Enschede, ruim 2.800 in Deventer en circa 270 in Apeldoorn.

De verwachting is dat er dit studiejaar ruim 26.500 studenten bij Saxion studeren. Een aantal dat vergelijkbaar is met vorig jaar.

Saxion als open organisatie

Bestuursvoorzitter Anka Mulder sprak tot slot een oproep tot actie uit voor de leefbaarheid en verduurzaming van Oost-Nederland: “Daarin kunnen wij uw ontmoetingsplaats zijn waar u onze getalenteerde studenten vindt en zij u. Een plaats waar we samenwerken aan verduurzaming van de bouw, de horeca, uw gemeentehuis of voetbalclub, aan groene energie, smart grids, etc. Een open organisatie waar talent, onderzoek en innovatie elkaar vindt.”