Kennisplatform voor Oost Nederland

SMART Industry master classes: van concept tot realisatie

Geplaatst op 17 februari 2017

U bent ongetwijfeld bekend met het gezegde ‘Stilstand is achteruitgang’. Als er iets is wat niet stilstaat, is het de technologische ontwikkeling, en de daarmee samenhangende industriële ontwikkeling. Momenteel staan we aan het begin van de vierde industriële revolutie, ook wel ‘SMART Industry’ genoemd, of ‘Industry 4.0’, zoals deze revolutie in Duitsland wordt genoemd.

De term word vaak genoemd in presentaties en voorbeelden zijn op diverse evenementen gepresenteerd, maar:

 • Wat betekent het concreet?
 • Welke technologische elementen horen erbij?
 • Voegt dit waarde toe aan mijn bedrijf?
 • Welke stappen moet ik nemen om mijn bedrijf SMART te maken?
 • Wie kan mij bij die stappen verder helpen?

Deze vragen worden ons regelmatig gesteld door bedrijven die kansen in de SMART aanpak zien maar eerst een duidelijker beeldvorming nodig hebben voordat zij in een dergelijk proces instappen.

Om bedrijven te ondersteunen in het opdoen van kennis en in het bepalen van de juiste strategie heeft een aantal partijen de handen ineen geslagen. Het netwerk SMART Industry Partners is hét aanspreekpunt voor bedrijven die de SMART Industry aanpak willen toepassen binnen hun eigen organisatie. De samenwerkende organisaties die dit netwerk hebben opgericht zijn Symbol, ErgoDesign, Hollander Techniek, Universiteit Twente en Oost NV.

Gezamenlijk is een programma ontwikkeld voor een 2-daagse master class die deelnemers de mogelijkheid biedt om kennis op te doen over de verschillende SMART Industry elementen. Tijdens de sessies wordt ingegaan op de onderlinge samenhang van de verschillende elementen. Verder zal een aantal managers van bedrijven die al stappen hebben gezet, vertellen over hun praktijkervaringen, uitdagingen en successen.

Aan deelnemers wordt de kans geboden om tijdens speciale workshops met experts een eerste concrete SMART industry roadmap te gaan opstellen. Hiervoor hebben wij een framework ontwikkeld met de verschillende elementen die horen bij SMART Industry en een roadmapping canvas om een SMART Industry aanpak te ontwerpen.

Opzet van de master classes

Anders dan de meer algemene SMART Industry bijeenkomsten die nu al op verschillende plekken in Nederland georganiseerd worden, gaan we tijdens de master classes veel concreter en dieper in op de SMART Industry principes en technologieën en slaan we een brug tussen theorie en praktijk.

Ieder element uit het SMART Industry framework wordt steeds volgens een vaste structuur behandeld: we starten met een theoretische uiteenzetting door een deskundige op dit gebied, gevolgd door een praktijkcase van een bedrijf dat ervaring heeft met de implementatie van het betreffende element. Tot slot is er een ronde tafel sessie waarin ervaringen over het betreffende element worden uitgewisseld en besproken. Op deze manier komen alle elementen in 2 dagen aan de orde.

De eerste dag begint met een workshop waar deelnemers de vraag  “wat kan de SMART Industry aanpak voor mijn bedrijf betekenen?” gaan bewoorden. Vervolgens worden de master classes gehouden waarin de thema’s SMART Product Development en Mass Customization aanbod komen.

De tweede dag staan de master classes met de thema’s Flexible Manufacturing, Digital Factory, Internet of Things en Cyber Physical Systems op het programma. Tot slot wordt er een workshop verzorgd waarin aan de hand van ons SMART Industry canvas een concrete vertaling van de betreffende elementen naar uw organisatie wordt gemaakt.

Doelgroep

Algemene directie, technische directeuren en hoger management van middel en grote bedrijven, die zich bezig houden met product ontwikkeling, engineering of productie en die kansen zien in de SMART Industry aanpak en concreet willen leren hoe dat voor hun business eruit zou zien.

SMART Industry master classes van concept tot realisatie2

Unieke kenmerken van deze master classes

 • We trekken SMART Industry uit de bestuurlijke sfeer en maken het concreet.
 • Deelnemers krijgen toegang tot het netwerk van ‘SMART Industry Partners’. Dit netwerk bestaat enerzijds uit kennispartners en implementatiepartners, en anderzijds uit partijen die daadwerkelijk stappen hebben gemaakt met het implementeren van SMART Industry (of daar op korte termijn mee willen beginnen).
 • Wij helpen bedrijven om SMART Industry operationeel te maken, en verder te gaan dan alleen aangeven dat ‘het belangrijk is’.
 • Wij streven er naar SMART Industry dicht bij de industrie te brengen.
 • Leden van het netwerk helpen elkaar om SMART Industry uitdagingen aan te gaan.

Onderwerpen die aan de orde komen

 • Business modellen in de SMART Industry aanpak.
 • Smart product development en co-creation.
 • Mass customization.
 • Flexible manufacturing & Cyber Physical systems.
 • Digital factory & Internet of Things.

 

Hoe deelnemen?

Wilt u weten welke kansen SMART Industry uw bedrijf biedt? Zet dan nu de eerste stap en meldt u aan bij één van de projectpartners of via de website.

 

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: