Kennisplatform voor Oost Nederland

Soprema Center Hengelo veel meer dan een ‘dozenschuiver’

Geplaatst op 20 juni 2023
Soprema Center Hengelo veel meer dan een ‘dozenschuiver’

Uiteraard kun je als dakdekker, aannemer, installateur of gebouweigenaar je producten voor de waterdichting, dakbedekking of isolatie van het dak bij Soprema Center Hengelo afhalen, maar deze verkoopvestiging is veel meer dan een ‘dozenschuiver’. De medewerkers bieden complete projectondersteuning zoals onder andere een dakscan voor de gebouweigenaar met product- en systeemadviezen en berekeningen, logistiek transport naar de bouwplaats en trainingen/opleidingen voor klanten.

Het Soprema Center Hengelo is één van de vijftien verkoopvestigingen in Nederland van de internationale fabrikant Soprema van waterdichting- en isolatieproducten voor het dak. Om dichtbij de regionale en lokale klanten -met name dakdekkers, aannemers en installateurs- te staan koos Soprema ervoor om op strategische locaties Soprema Centers te vestigen. Daar kan de klant terecht om uiteraard producten fysiek te zien en aan te schaffen, maar daarnaast is er een full-service afdeling aanwezig om hem te helpen bij uitvoeringsprojecten.

“Wij zorgen ervoor dat de klant de juiste producten krijgt om het daksysteem aan te leggen”, zeggen vestigingsleider André Verschoor en accountmanager Coen Gerberink van het Soprema Center Hengelo. “Klanten kunnen hier de materialen en producten zien en met onze medewerkers het project doornemen. Dat gebeurt in een familiaire sfeer waarbij we korte lijnen hebben en snel kunnen schakelen, omdat onze medewerkers veel input krijgen van de R&D en technische afdeling van Soprema. Zodoende beschikken we over veel actuele kennis van nieuwe, duurzame producten die het daksysteem beter en duurzamer maken.”

Duurzamere daksystemen

Tegenwoordig is Soprema Center Hengelo veel bezig met verduurzaming van bestaande daken. Bijvoorbeeld veel na-isolaties en vervanging door circulaire materialen en montagesystemen zodat in de toekomst het nieuwe dak losmaakbaar kan worden aangelegd. “Wij kunnen mechanische bevestigingsplannen en bouwfysische berekeningen maken, zodat de klant goed voorbereid is”, vertelt Verschoor. Tegenwoordig worden de platte daken meer als gebruiksdaken gezien voor onder andere waterbuffering, zonnepanelen, groendaken en voor recreatie.

Daarnaast signaleert hij dat dakdekkers steeds meer groendaksystemen aanleggen om de CO2 uitstoot te verminderen en het binnenklimaat van gebouwen te verbeteren. Ook daaromtrent kan Soprema Center Hengelo de dakdekker uitvoerig adviseren of een groendak constructief mogelijk is op een bestaand dak, hoe de waterdichting verzorgd moet worden en hoe de klant een dergelijk daksysteem veilig en op een verantwoorde manier kan onderhouden. Verder biedt Soprema een eigen groendaksysteem onder de naam Sopranature en dat zullen we actief onder de aandacht van de klanten brengen.”

Recycling

De overheid en de dakbranche zetten in op het recyclen van bitumen dakbedekkingen voor hergebruik. Oude bitumen materialen moeten derhalve worden ingezameld en dat kan in de toekomst bij Soprema Centers in Nederland, dus ook Hengelo. Momenteel kan alleen snij-afval worden ingezameld. “Wij zullen gaan investeren in logistieke voorzieningen om inzameling van bitumen dakbedekkingen en overige dakproducten mogelijk te maken”, vertelt Verschoor.

Daarnaast zet Soprema in op het recyclen van EPS tot XPS isolatie. Volgens marketingmanager Marcel van Maanen is dit een innovatief alternatief voor de klassieke isolatie. “Het heeft een kleine ecologische footprint en een minimale CO2 impact.”

Voorzichtig groeien in uitdagende markt

De zaken gaan crescendo voor Soprema Center Hengelo, maar het blijft een uitdagende markt met relatief hoge grondstoffenprijzen, dure bouwmaterialen en tekorten aan grondstoffen. “Er zijn veel onzekerheden”, zeggen Verschoor en Gerberink. “Wij gaan niet uit van een explosieve groei. Het belangrijkste voor ons is dat we met onze kennis en kunde de klanten voorzien in hun behoeften en hen ondersteunen in toepassen van nieuwe, duurzame producten en een duurzamere bedrijfsvoering met een lage kostprijs en een geringe CO2-footprint.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: