Specialist saneren moeilijke stoffen en locaties

12 januari 2021 Nieuws

Verhoeve Milieu & Water is specialist in bodem- en waterkwaliteit. Met meer dan dertig jaar ervaring hebben ze alle expertise in huis om innovatieve oplossingen te bieden voor ingewikkelde verontreinigingsproblemen, zegt Gertjan de Vogel. “We denken mee en voeren uit. Juist als het moeilijk is.”

Al voor bodemsanering een wettelijke plicht werd, was Verhoeve Milieu & Water actief met het afgraven van verontreinigde grond. “En dat doen we nog steeds”, zegt De Vogel. “Maar we zijn ons al snel gaan specialiseren in het saneren van moeilijke stoffen of op moeilijke plaatsen, zoals onder gebouwen of installaties.” Hij doelt daarmee op de zogenoemde in-situ bodemsanering. Daarbij wordt de grond niet afgegraven, maar wordt de verontreiniging opgeruimd met chemicaliën of bacteriën. Dat doen ze met innovatieve technieken en installaties – deels zelf ontwikkeld of doorontwikkeld. “Het is een aanpak die vaak ook efficiënter en goedkoper is dan ontgraven op een moeilijk bereikbare plek”, aldus De Vogel.

Bodemsanering

“Vaak is het de industrie die ons vraagt om mee te denken over oplossingen voor hun verontreinigingsproblemen”, vervolgt De Vogel. “Dat zijn dan niet alleen de grote multinationals, maar ook de industriële MKB-bedrijven die met een bodemverontreiniging zitten op een moeilijke plek.” Het zijn ook de projectontwikkelaars die een verontreinigde locatie willen herontwikkelen, waar Verhoeve Milieu & Water mee samenwerkt. “Vaak gaat het ook daar om meer dan het ontgraven en afvoeren van de verontreinigde grond. Ze vragen ons bijvoorbeeld om mee te denken over hergebruik van de grond op locatie.” “Dat kenmerkt hoe wij werken: wij zijn veel meer dan een aannemer. Wij zijn een probleemoplossend innovatief bedrijf, dat actief met de probleemhebber meedenkt over een goede oplossing. En dat doen we met een eigen team van specialisten dat de bodemsanering uitdenkt, meekijkt in het uitvoeringsproces en bijstuurt als het nodig is.” Naast alle kennis die Verhoeve Milieu & Water zelf in huis heeft, maken ze ook regelmatig gebruik van de expertise van onafhankelijk zusterbedrijf Buro Antares. “Hun adviseurs en ingenieurs zijn gespecialiseerd in bodemonderzoek en daar werken we graag mee samen.”

Proceswaterbehandeling

Naast bodemsanering is ook proceswaterbehandeling een belangrijke dienst van Verhoeve Milieu & Water. De Vogel: “Bij bodemverontreiniging is vaak sprake van grondwaterverontreiniging. En de expertise die we bij die grondwaterbehandeling hebben opgebouwd, hebben we verder ontwikkeld richting proceswaterbehandeling.” Hij heeft het dan over industriële processen – met veelal bestaande afvalwaterinstallaties – waarbij het zuiveringsproces geoptimaliseerd kan worden. “Je moet daarbij denken aan het beperken van de lozing door hergebruik van water. Aan het beperken van het gebruik van chemicaliën. Of aan het terugwinnen van grondstoffen uit het afvalwater. Wij denken met bedrijven mee over hoe ze deze doelen kunnen bereiken.” Het bijzondere is dat Verhoeve Milieu & Water ook een eigen laboratorium heeft om proeven te kunnen doen. Net zoals het ook pilotinstallaties heeft om ter plaatse – op praktijkschaal – te kunnen kijken of het uitgedachte proces ook echt werkt.

Buitenland

“Onze bodem is zeer divers”, zegt De Vogel. “Het vraagt daarom veel ervaring om goed in te schatten wat nodig is om een grond- of waterprobleem op te lossen.” Dat Verhoeve Milieu & Water die specialistische ervaring heeft, brengt hen tot ver over de grenzen van hun thuismarkt Nederland en België. “We hebben drie vestigingen – Doetinchem, Antwerpen en Dordrecht – en vanuit die laatste werken we ook regelmatig in andere Europese landen en in China.” De Vogel is er best trots op.