Kennisplatform voor Oost Nederland

Startup bijeenkomst netwerkvorming, kennisdeling en innovatieprojecten voor bouw, vastgoed en infra in de Stedendriehoek

Geplaatst op 6 januari 2017
Startup bijeenkomst netwerkvorming, kennisdeling en innovatieprojecten voor bouw, vastgoed en infra in de Stedendriehoek

Cleantech Regio Stedendriehoek en Stichting Pioneering hebben geconcludeerd dat er kansen liggen om gezamenlijk de verduurzamingsopgave in de Stedendriehoek verder te brengen. Het verbinden van ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek(4 O’s), ervaringen en kennis onderling maar ook samenwerken in concrete projecten. Een aantal partijen hebben aangegeven hierin ook geïnteresseerd te zijn en Pioneering en Cleantech Regio Stedendriehoek gaan dit samen met genodigden verkennen tijdens een startup bijeenkomst op 17 januari te Deventer.

Op het thema ‘Verduurzamen bestaande gebouwde omgeving’ wordt gezamenlijk verkend welke kansen en mogelijkheden er zijn om tot versnelling te komen van de ambities en opgave in de Stedendriehoek zoals energieneutraal in 2030 en innovatie & cleantech business stimuleren. Pioneering levert hiervoor graag een bijdrage en brengt hierbij haar ervaring in het bouwen van netwerken, kennisdelen en het opstarten van innovatieprojecten in. Uitgangspunt van de bijeenkomst is om te kijken of de aanpak van Pioneering ook benut kan worden voor innovatieversnelling en opschaling in de Cleantech Regio Stedendriehoek en projecten kunnen worden geïnitieerd én gerealiseerd waarbij de Stedendriehoek zich kan positioneren op basis van eigen kracht.

Pioneering is het netwerk van koplopers in de bouw. Van oorsprong een Twents platform maar inmiddels actief in Oost Nederland. Sinds 2008 werken opdrachtgevers en opdrachtnemers hier in meerdere trajecten samen waarbij veel ervaring op is gedaan over de kansen en aanpakken met multi-stakeholders om maatschappelijke opgaven verder te brengen. Doordat opdrachtgevers launching customer zijn, krijgen bedrijven de ruimte om innovaties toe te passen en door te ontwikkelen. Rendabele innovaties om het verduurzamen van de gebouwde omgeving te versnellen en op te schalen met als positieve spin off dat het de economie versterkt.

Bedrijven zijn gericht uitgenodigd om, samen met andere bedrijven, gemeenten, kennisinstellingen en corporaties, mee te denken tijdens deze bijeenkomst. Geen uitnodiging gehad maar denkt u wel een bijdrage te kunnen leveren? Neem contact op via info@pioneering.nl.

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: