Kennisplatform voor Oost Nederland

Symposium: De toekomst van het landelijk gebied

Geplaatst op 14 juni 2022
Symposium: De toekomst van het landelijk gebied

Als de klimaat-, stikstof- en voedselcrisis érgens in ons land bij elkaar komen, dan is het wel in Oost-Nederland: nergens liggen zo veel en dergelijke grote natuur- en landbouwgebieden zo dicht tegen elkaar aan. Van de Veluwe tot en met de Sallandse Heuvelrug en van de IJsselvallei tot en met Noordoost Twente. De oplossing voor deze driedubbele crisis ligt volgens Witteveen+Bos in wederzijds begrip en samenwerken aan een tastbaar resultaat. Om die boodschap kracht bij te zetten organiseert het Deventer advies- en ingenieursbureau op donderdagmiddag 9 juni een symposium bij Boode in Bathmen. Om te praten mét boeren in plaats van óver boeren.

‘In het landelijk gebied komen vraagstukken over droogte, waterkwaliteit, stikstof, de achteruitgang van de biodiversiteit, de invloed op Natura 2000-gebieden, voedselproductie en landschapsherstel elkaar tegen’, zegt Rosanne Schrijver, die haar werk als landschapsarchitect bij Witteveen+Bos combineert met haar melkveebedrijf.

Vraagstukken

‘Zowel als landschapsarchitect en als agrariër merk ik dat al die vraagstukken een plek eisen in ons landelijk gebied en dus recht op ons bedrijf afkomen. Hoe gaan we met onze bodem en ons watersysteem om? Welke ruimtelijke keuze maak ik, en wat betekent die keuze voor anderen? We zijn toe aan een nieuwe manier van werken. Over grenzen heen kijken, met elkaar in gesprek gaan en luisteren naar wat grondeigenaren, landbouwers en andere gebruikers van het landelijk gebied nodig hebben om mee te kunnen bewegen.’

In gesprek

Tijdens het symposium gaan de Overijsselse gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher, landbouwwetenschapper Evelien de Olde (Wageningen Universiteit) en experts op het gebied van bijvoorbeeld waterbeheer, ruimtelijke ordening, ecologie in gesprek met meerdere Oost-Nederlandse agrariërs. Wat hebben deze boeren nodig om samen met de rest van de maatschappij te bewegen in de richting van een duurzame voedselvoorziening én een duurzame en gezonde natuur?

Hoognodig

Volgens Witteveen+Bos is het hoognodig dat iedereen in het landelijk gebied elkaar weet te vinden. ‘Door samen te werken hebben wij in Nederland onze grootste problemen steeds weer opgelost’, zegt senior adviseur Landelijk Gebied, Jacqueline Bulsink. ‘Onze ervaring is dat agrariërs graag willen werken aan een sterkere natuur en het tegengaan van verdroging, en bovendien ook heel goed weten hoe dat kan. We weten ook dat de meeste Nederlanders heel graag een koe in de wei of een bloeiend aardappelveld zien. We hopen met dit symposium een positieve noot toe te voegen aan een soms wel heel verhit maatschappelijk debat.’

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: