Kennisplatform voor Oost Nederland

TechForFuture: 10 jaar innovatie en samenwerking in de maakindustrie

Geplaatst op 31 mei 2023
TechForFuture: 10 jaar innovatie en samenwerking in de maakindustrie

TechForFuture bestaat 10 jaar én blikt met het Tech Event for Smart Industries op donderdag 1 juni op Vliegveld Teuge terug op een innovatief decennium waarin het Centre of Expertise van de hogescholen Saxion en Windesheim volop bijdroeg aan meer samenwerking en innovatie in de maakindustrie. Sinds de start speelt het Centre of Expertise een onmisbare rol in het bevorderen van innovatie, digitalisering en samenwerking tussen industrie, onderwijs en onderzoek. In én voor de regio, maar ook daarbuiten.

TechForFuture ontstond in 2013 op initiatief van de hogescholen Saxion en Windesheim en doet onderzoek naar sleuteltechnologieën, die nieuwe oplossingen voor bedrijfsleven en maatschappij mogelijk maken. In het Centre of Expertise werken lectoraten van de beide hogescholen samen met het bedrijfsleven aan concrete technische vraagstukken. Het was een van de 16 Centres of Expertise die destijds werden opgericht om de publiek-private samenwerking tussen onderzoek, praktijk en onderwijs te versterken. Met inmiddels 15 onderzoeksgroepen op uiteenlopende technische onderwerpen, meer dan 150 onderzoekers en studenten voerde TechForFuture in 10 jaar tijd al meer dan 125 praktijkgerichte onderzoeksprojecten uit in samenwerking met bedrijven.

Samenwerken, innoveren en een leven lang ontwikkelen

Onderzoek dat de regio écht vooruithelpt. Want in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt en het aanjagen van de (slimme) maakindustrie in Europa is het van groot belang dat er voldoende innovatie plaatsvindt binnen deze industrie en dat productieprocessen smart(er) worden ingericht door het toepassen van de nieuwste technologie, zoals digitalisering, robotisering en artificial intelligence. Maar naast innovatie is bijvoorbeeld ook (bij)scholing en zijinstroom van het personeel een belangrijk aandachtspunt in een wereld waarin de ontwikkelingen razendsnel gaan. Zowel wat betreft innovatie als een leven lang ontwikkelen neemt TechForFuture een cruciale rol in door industrie, onderwijs en onderzoek in de regio Oost-Nederland meer en beter te laten samenwerken.

Tech Event for Smart Industries

En dat doet TechForFuture inmiddels dus al 10 jaar lang. En dát mag gevierd worden! Daarom organiseert het Centre of Expertise op donderdag 1 juni op Vliegveld Teuge, samen met BOOST Smart Industry, het Tech Event for Smart Industries. Meerdere onderzoekers van Saxion en Windesheim maken op deze dag zichtbaar hoe de samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven het innovatievermogen van maakbedrijven in Oost-Nederland vergroot. Het demonstratorplein zal bruisen van innovatie, waarbij bezoekers een kans krijgen om in contact te komen met de allernieuwste technologieën en oplossingen in de maakindustrie. Op het hoofdpodium vinden projectpresentaties plaats die de impact en resultaten van het praktijkgericht onderzoek belichten.

Meer informatie? 

Op de website vind je het programma voor donderdag 1 juni 2023 dat duurt van 12.30 uur tot 18.00 uur.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: