Kennisplatform voor Oost Nederland

Techniek op de kaart zetten blijft nodig

Geplaatst op 31 maart 2017
HBO module mechatronica STODT toekomsttechniek

In 2020 volgen vier op de tien jongeren een technische opleiding. Dát is de ambitieuze doelstelling van het Techniekpact 2017-2020. Platform Techniek Stedendriehoek presenteerde het Pact woensdag 8 februari in de Technicampus in Deventer. De uitnodiging aan de aanwezige ondernemers en vertegenwoordigers van onderwijs en overheden: doe vooral actief mee en promoot techniekonderwijs bij kinderen en jongeren.

Het Techniekpact 2016-2020 oogstte veel resultaat. Een greep uit de cijfers: Platform Techniek Stedendriehoek bereikt jaarlijks circa 6 duizend basisschoolleerlingen en ruim driehonderd vmbo’ers met techniekactiviteiten. Daar zijn zo’n zestig bedrijven en twaalf onderwijsinstellingen in de regio actief bij betrokken.

Een groot bereik dus. Dat – en de aantrekkende economie en goede loopbaankansen in de techniek – zorgt ervoor dat de instroom in technische opleidingen stijgt. Goed nieuws. Klaar zijn we niet, benadrukte Ton van Vught, sectordirecteur Techniek & Mobiel bij Aventus en bestuurslid van het platform. “De vraag naar technici op alle niveaus is groot. Daarom willen we dat 40 procent van de jongeren in 2020 kiest voor techniek.”

Kiezen, leren werken
Ook dit nieuwe Techniekpact zet in op ‘Kiezen voor techniek’, ‘Leren in de techniek’ en ‘Werken in de techniek’. Juist dat laatste krijgt de komende vier jaar méér focus. De maakindustrie in de regio heeft immers veel behoefte aan goed opgeleide technici voor (cleantech)banen. Zo start een pilot voor betere doorgaande leerwerklijnen in de installatietechniek, zet het platform rolmodellen in als techniekambassadeur, interesseert het nieuwkomers voor een baan in de techniek en investeert in promotiecampagnes.

Pact sluit aan bij ambities Cleantech Regio
Ook sluit het Techniekpact helemaal aan bij de ambities van de Cleantech Regio. Ondernemers, overheden, onderwijs en onderzoek werken in de Stedendriehoek samen aan een economisch vitale en duurzame regio en een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Eén van de doelen: 4 duizend extra cleantech banen – en daarvoor zijn technici hard nodig.

Dóe-pact
Het regionale Techniekpact komt voort uit het landelijke Techniekpact, dat doorloopt tot 2020. Het Stedendriehoekpact wordt over twee weken aangeboden aan provincies Gelderland en Overijssel om financiële ondersteuning te vragen. Ondernemers, onderwijs en overheden onderschreven de inhoud van het Techniekpact op 8 februari.

Projectleider Jan Haverkamp van Platform Techniek Stedendriehoek: “Dit is geen papieren tijger, maar een dóe-pact. Als we kinderen op allerlei manieren in aanraking brengen met techniek, dan ontstaat zoveel positieve energie. De urgentie is groot: er zijn in onze regio veel technici nodig. Met dit Techniekpact blijven we techniek de komende jaren samen op de kaart zetten.”

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: