Kennisplatform voor Oost Nederland

Toekomstperspectief voor landelijk gebied in Regio Foodvalley

Geplaatst op 11 april 2024
Toekomstperspectief voor landelijk gebied in Regio Foodvalley

Behoud van natuur, stikstofreductie en ondersteuning van de agrarische sector. Dat is de kern van Regionaal Perspectief Landelijk Gebied van de Regio Foodvalley.  Het voorstel wordt in de periode mei-juli behandeld door de gemeenteraden van Barneveld, Ede, Nijkerk, Putten, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Het voorstel geeft een doorkijk naar de toekomst van het landelijk gebied en wat daarvoor nodig is.

Naar een toekomstbestendig landelijk gebied

In Regio Foodvalley zijn gemeenten al bezig met het ontwikkelen van een toekomstvisie voor het landelijk gebied, terwijl het Rijk en provincies pas in 2025 hun plannen bekendmaken. Deze visie is gebaseerd op uitgebreide inzichten en feedback van belanghebbenden, zoals LTO Gelderse Vallei, Waterschap Vallei en Veluwe, Natuur en Milieu Gelderland en Utrecht, kennisinstellingen en partners van het Landbouwnetwerk. De ambitie is om het landelijk gebied zo in te richten dat toekomstige generaties er gezond kunnen leven en werken.

Gezonde balans tussen natuur en ondernemen

Het voorstel richt zich op thema’s als bodem & watersysteemherstel, de biodiversiteit versterken en emissiereductie voor het behoud en de verbetering van de basiskwaliteit van natuur. Dit vereist maatregelen zoals het verminderen van stikstofuitstoot door industrie, verkeer en landbouw en het bevorderen van natuurvriendelijke landbouw. Andere aandachtspunten zijn optimaal gebruik van landbouwgrond en stimulering van lokale voedselproductie. Bennie Wijnne, wethouder in Barneveld: “Deze thema’s zijn essentieel voor het herstellen van de balans tussen economische activiteiten en natuurbehoud voor een duurzame toekomst in ons landelijk gebied.

Versterken agrarische sector

Gemeenten willen daarnaast ook de agrarische sector versterken. Wethouder in Ede Jan Pieter van der Schans: “Een sterke toekomstbestendige agrarische sector in Regio Foodvalley is essentieel voor voedselvoorziening, het beheer van natuurlijke landschappen en onze economie.  Door natuurvriendelijke landbouw te bevorderen, kunnen we de belangen van boeren, gemeenschap en milieu in evenwicht houden”.

Samen de voordelen en verantwoordelijkheden dragen

Van der Schans: “We weten heel goed wat ons landelijk gebied nodig heeft, maar we hebben ook duidelijke plannen van Rijk en provincie nodig. Boeren die bijdragen aan landschapsbeheer moeten langjarig beloond worden en innovaties zoals ons regionale meetnetwerk moeten een vaste plek krijgen in wet- en regelgeving.’’

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: