Kennisplatform voor Oost Nederland

Uitnodiging Duitsland-Borrel: Wees voorbereid op de nieuwe privacy-regels!

Geplaatst op 23 maart 2018

Wat er per 25 mei a.s. in Duitsland zoal verandert door de nieuwe privacy wetgeving en op welke gebieden u als ondernemer actief moet worden.

Wat in Nederland de Algemene Verordening Gegevens-bescherming wordt genoemd, is in Duitsland de Datenschutz-Grundverordnung, die op 25 mei a.s. in werking treedt; nog is hier het Bundesdatenschutzgesetz van toepassing. Wat verandert er precies op 25 mei 2018? Wel, personen van wie gegevens worden verwerkt krijgen nieuwe privacy-rechten, en hun bestaande rechten worden versterkt. Bedrijven en organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen er nieuwe verplichtingen bij. U als ondernemer moet aantonen, dat uw bedrijf zich aan deze regels houdt. Wat moet u als ondernemer concreet doen?

Allereerst de actuele situatie onder de loep nemen. Wat gebeurt er met persoonsgegevens in mijn  bedrijf? Waar worden ze ontvangen, waar worden ze gebruikt? Met welk doel gebruik ik de persoonsgegevens? Hoe worden ze verwerkt? Welke processen en tools heb ik voor het verwerken nodig? M.b.t. deze vragen moet ik als ondernemer de rechtsgrondslagen controleren en heroverwegen. Er moet worden gekeken of  ik de persoonsgegevens überhaupt mag opvragen en verzamelen. En als de vraag met “ja” kan worden beantwoord, hoe ik deze persoonsgegevens mag verwerken.

Dus als u vaststelt, dat er een kloof bestaat tussen de actuele en de toekomstige situatie, is het raadzaam actief te worden, om te voorkomen, dat het bedrijf hoge boetes moet gaan betalen voor het geval er niet volgens de nieuwe voorschriften word gehandeld. Wat de impact zal zijn op uw huidige processen, diensten en goederen en welke aanpassingen nodig zijn, om aan de nieuwe voorschriften te voldoen, komt u aan de weet tijdens de lezing van onze expert inzake de Duitse privacy-wetgeving, Dr. Romy Latka.

Graag nodigen wij u uit voor onze Duitsland-Borrel op woensdag 18 april 2018 van 16.30 – 20.00 uur in het Restaurant ´t Poortje, Siemensstr. 31 te Kleve. Onder het genot van een dinner buffet kunt u tevens van de mogelijkheid gebruik maken, om nieuwe zakelijke contacten leggen en intensief netwerken.

Aan deelname zijn voor u geen kosten verbonden. Graag zien wij uw aanmelding tegemoet. Het staat u vrij een of meerdere relatie(s) voor deze bijeenkomst uit te nodigen. Deze persoon kunt u ook via het formulier op onze website www.strick.de aanmelden.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het telefoonnummer 0049–2821–7222610 of per e-mail debaan@strick.de.

Delen via

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: