Kennisplatform voor Oost Nederland

Voor vernieuwing van technologie, human capital en ondernemerschap

Geplaatst op 10 maart 2018

Pioneering is hèt platform van kennis delen en ontwikkelen voor alle partijen in Overijssel en Gelderland, zodat nieuwe methodieken leiden tot een sterke marktpositie van de Oost-Nederlandse bouwsector. Kortom: Met Pioneers creëren we de meest innovatieve Bouwregio van Nederland”. Pioneering levert met haar deelnemers een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken door het uitvoeren van diverse innovatieprogramma’s en activiteiten.

Pioneering bestaat dit jaar alweer tien jaar! Met het innovatienetwerk van inmiddels 200 deelnemers wordt met veel enthousiasme hard gewerkt om de bouw succesvoller, betrouwbaarder, sneller en zinvoller te laten innoveren!  Stichting Pioneering stimuleert vernieuwend ondernemerschap in de bouw door innovatie in proces, product, technologie en door markt te creëren. Pioneering verbindt partijen en bevordert samenwerken en vernieuwen.

Meest Duurzame Oplossing
Binnen de werkplaats Duurzaamheid wordt volop ingezet op de Meest Duurzame Oplossing voor renovatie van de bestaande bouw. In “Labs” wordt onder leiding van Pioneering nu een goed jaar samengewerkt en de eerste resultaten zijn inmiddels gepresenteerd. Corporaties, bedrijven en kennisinstelling pionieren samen in proeftuinen waarin ruimte is voor experimenten, de Meest Duurzame Oplossing (MDO) en het doorlopen van leercurves voor opschalen en versnellen. Centraal staan slimme en innovatieve oplossingen die bijdragen aan de route om de gebouwde omgeving in 2050 co2-neutraal te hebben. Dit mag door bijvoorbeeld in een keer naar Nul op de Meter te gaan, maar ook in opeenvolgende stappen in de tijd (tot 2050). De Twentse corporaties hebben circa 80.000 sociale huurwoningen die in de komende 32 jaar naar energieneutraal gebracht moeten gaan worden.

Bewezen succes
Binnen de werkplaats Duurzaamheid is de leergang Resultaatgericht Samenwerken in Onderhoud een bewezen succes. Binnen Oost-Nederland heeft Pioneering aan deze vernieuwende manier van werken met deze methodiek voor langdurige onderhoudscontracten een grote boost gegeven.  Een nieuw traject op dit gebied is “RGS, the next step”.  Hierbij gaat een werkgroep van koplopers voor het thema Resultaat Gericht Samenwerken in Onderhoud kijken naar nieuwe meettechnieken, big data en procesoptimalisering. Deze werkgroep richt zich op bedrijven die al goed bekend zijn met de werkwijze van RGS.

Ondersteboven bekeken
Op 1 maart start de werkplaats Innovatieve Processen met de masterclass ‘Ondersteboven bekeken’. Directeuren worden hiermee uitgedaagd om zich aan te melden, samen met een young professional uit hun organisatie. Tien directeuren staan hun directeursstoel een dag af aan een young professional van een andere organisatie. Ze laten zich inspireren en verwonderen door elkaars aanpak en werkwijze. In vijf vervolgbijeenkomsten worden ervaringen gedeeld en bespiegelen hoogleraren thema’s die bijdragen aan sociale innovatie.

In februari is een groep deelnemers uit de bouwbranche gestart met de eerste “Leergang LEAN” waarbij in acht bijeenkomsten deelnemers met LEAN aan de slag gaan onder leiding van professionals uit het werkveld. Het verbeteren van projectresultaat is niet gemakkelijk, vooral nu de bouw weer aantrekt. Door de huidige drukte neemt de kans op verspillingen toe, waardoor de opbrengst op projecten achterblijft. Plannen om te verbeteren krijgen onvoldoende aandacht. Hoe bewaak je jouw planning en hoe zorg je ervoor dat je de uitgaven in de hand houdt? Hoe maak je van jouw onderaannemers geschikte ketenpartners? Hoe krijg je een projectteam gefocust en gemotiveerd? Dit zijn vragen waar de nieuwe Pioneering ‘Leergang LEAN’ inzicht in gaat geven.

Circulair Bouwen
Vanuit de Pioneering werkplaats Hightech Systemen en Materialen is in september 2017 de masterclass ‘Circulair Bouwen’ gestart. Woningcorporatie de Woonplaats stelde als opdrachtgever een blok van zeven te slopen woningen beschikbaar, om hiermee via een nieuwe innovatieve aanpak tot een circulair concept voor nieuwbouw te komen. Zo’n twintig koplopers uit Oost-Nederland hebben gezamenlijk kennis gedeeld en onder leiding van professionals een aantal stappen doorlopen. De deelnemers hebben zich laten inspireren door praktijkvoorbeelden én elkaar, om zo tot nieuwe inzichten te komen waarmee een circulaire aanpak voor de nieuwbouw van zeven circulaire woningen kan worden gerealiseerd.

In januari is de masterclass met succes afgerond en is het project overgegaan in de uitvoering, waarbij Pioneering uiteraard ook een begeleidende rol blijft spelen. De vele enthousiaste reacties geven wel aan dat circulariteit bij velen steeds belangrijker wordt. Daarom is er binnen Pioneering ook komend jaar weer ruim aandacht voor dit thema en lopen er meerdere initiatieven op dit gebied.

Binnen het Innovatie Prestatie Contract (IPC) ‘Waardecreatie door het meten van data van gebouwen, gebruikers en installaties’ werken onder leiding van Pioneering tien bedrijven samen op dit thema in verschillende projecten. Pioneering en de deelnemende bedrijven willen hiermee de innovatieve toepassingen van data vanuit de gebouwde omgeving een stimulans geven om aan de doelstelling van Nederland om in 2050 een volledig duurzaam energiesysteem te hebben te kunnen voldoen.

In Nederland is een groot aantal bedrijven bezig met innovatieve toepassingen van data vanuit de gebouwde omgeving. Het doel is vaak om producten, diensten of processen op de markt te zetten waarmee de resource-efficiency (b.v. synchroniseren energieverbruik en winning) en gebruikersgemak (b.v. slimme verlichting) verhoogd wordt of de prestatie van gebouwen en installaties (b.v. energiegebruik en binnenklimaat) langdurig gewaarborgd kan worden.

Ook speelt het maatschappelijk belang om energiezuinigheid in gebouwen te stimuleren ter reductie van de emissie van broeikasgassen met als doel de beperking van klimaatverandering. Samen met innovatieve bedrijven wil Pioneering en Saxion, dat als kennispartner in dit traject aangehaakt is, in deze IPC zorgen voor verduurzaming van gebouwen en energiesystemen.

Smart City ontwikkelingen
Binnen de werkplaats Inn2GWW wordt er gekeken naar de rol van de wegbeheerder van de toekomst. De Grond-, Weg-, en Waterbouw wordt geconfronteerd met Smart City ontwikkelingen zoals zelfrijdende auto’s, maar ook weggebruikers en technologieleveranciers genereren en gebruiken steeds meer data over de weg en weggebruiker. Wat voor gevolgen heeft dit voor de wegbeheerder? Moet de beheerder systemen ontwikkelen om in real-time verkeersdata te gaan delen met de markt? Of is haar taak alleen om de wegen en waterwegen (met belijning en bebording) in goede staat te laten verkeren, zodat de markt datasystemen kan ontwikkelen? Dit is een van de thema’s waaraan het komende jaar weer gewerkt wordt.

Daarnaast is er veel aandacht voor “Resilient City’s”. In samenwerking met de UT, Saxion en waterschap Vechtstromen wordt onderzoek uitgevoerd onder de “Waterbewuste gemeenschappen”.

Het project bestaat uit meerdere fasen waarbij gestart is met onderzoek naar oplossingen en maatregelen die er voor de particuliere markt beschikbaar zijn om overlast van overtollig regenwater tegen te gaan. Deze maatregelen zijn op een systematische manier met elkaar vergeleken. Op basis daarvan is bijvoorbeeld een advies gegeven om harde half-verharding en infiltratielijnen toe te passen.

In de komende maanden wordt aan fase 2 en 3 gewerkt, waarbij ondernemerskansen (marktpotentie) voor bedrijven worden onderzocht en het ontwerpproces nader wordt bekeken. Met de wisselwerking tussen wat de burger wil of kan en wat de markt wil of kan (scenario’s), kan hier een mooi interactief proces ontstaan.

Regio Zwolle
Sinds eind 2016 is Pioneering ook actief in de Regio Zwolle. Via bestaande contacten worden bottum-up en regionaal activiteiten opgezet om ook hier kennis te delen en te bundelen. De ingezette lijn wordt ook in 2018 gecontinueerd en geëffectueerd door nadrukkelijk in de regio zichtbaar, aanwezig en aangehaakt te zijn. Dit gebeurt door concrete projecten, activiteiten, een leergang en themabijeenkomsten met ruimte voor kennisdeling, ontmoetingen en verbindingen te organiseren. Het eerste project dat in deze regio is opgestart, is een traject met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten: “Energieneutraal Verbouwen West-Overijssel”.

Het gaat weer beter in de bouw! Dat is mooi, maar we moeten vooral niet vergeten om ook nu tijd en aandacht voor kennisdeling te houden.

 

Delen via

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: