Kennisplatform voor Oost Nederland

VersnellingNL realiseert vandaag kansen voor morgen

Geplaatst op 6 oktober 2020

Hoe zorg je dat mensen in actie komen? Hoe stimuleer je innovaties of bewegingen die de energietransitie helpen versnellen? Hoe zorgen we dat onze waardevolle grondstoffen niet uitgeput raken? Kortom: hoe creëer je versnelling waarbij zowel overheden, burgers als bedrijven hun rol kunnen pakken om de duurzame doelen te halen?

Recent hebben Gertjan Brand, Stendert de Vries, Eric Kouters en Carmen Oude Wesselink binnen Coöperatie VersnellingNL hun expertise gebundeld. Met de aanpak van vier V’s (Visie, Verbinding, Verankering en Versnelling) worden opdrachtgevers geholpen met het versnellen van hun opgaves op het gebied van de Energietransitie, Circulaire bouweconomie en aanpalende thema’s. Nadat in 2016 Gertjan en Stendert de basis hebben gelegd, is dit jaar de keuze gemaakt om door te gaan met z’n vieren.

Gertjan vertelt: “Stendert en ik werkten op diverse opgaves samen. Daarin merkten we dat we elkaar goed aanvullen en onze kennis konden bundelen. Eric en Carmen kennen we uit andere trajecten. We merken dat we elkaar versterken door, elk vanuit eigen expertise, de juiste kennis in te brengen. Dat maakt onze samenwerking waardevol, in de eerste plaats voor opdrachtgevers én tegelijk voor ons als coöperatie!”

Kennis vermenigvuldigen

“In 2015 vroeg de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland aan Gertjan en mij om onze expertise en ervaring op het gebied van de verduurzaming van particuliere woningen op te schrijven. Er was behoefte aan een boek waarin handvatten werden gegeven aan partijen die aan de slag waren – of wilden gaan – met de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. Wij hadden hiervoor de ervaring opgedaan met aanpakken die in meerdere regio’s en gemeenten uitgevoerd zijn. Daarnaast zijn wij jarenlang ingezet als deskundigen vanuit de VNG, voor diverse platforms die gaandeweg voor dit thema opgezet werden. We delen graag onze kennis en we hebben hier dan ook enthousiast ja op gezegd en het boek ‘Huiswerk’ geschreven”, vertelt Stendert.

“Recent heb ik het boek nog weer eens doorgebladerd. Wat me opviel was dat eigenlijk alles dat we toen geschreven hebben nog steeds actueel is. Bepaalde facetten blijven hierin altijd belangrijk.”
“Zo komen vraag en aanbod lang niet altijd vanzelf bij elkaar. Het is goed om te weten wat je als ondernemer wil; vergeet daarbij tegelijk je doelgroep niet”, vult Gertjan aan.

Versnellen van ambitie naar doen

De circulaire bouweconomie is het thema waarmee Eric en Carmen als eerste aan de slag gaan met VersnellingNL. Met Cirkelstad Deventer geven zij een boost aan circulair bouwen in en rondom deze gemeente. “Als gemeenten en bedrijven lef en daadkracht tonen ontstaat er beweging. Bepaal samen hoe ver je kunt bewegen om je doel te behalen. Dat betekent ook risico’s nemen. Als je verder wilt komen zul je gewoon samen op moeten trekken en de ideeën om moeten zetten naar doen”, zegt Eric.

Met de ruime ervaring vanuit diverse circulaire projecten in Oost-Nederland was de vraag of VersnellingNL dit project wilde gaan trekken, geen moeilijke. Eric werkt hierbij als ‘Spinner’ samen met Carmen: “Ik heb in de afgelopen jaren voor meerdere netwerken waardevolle verbindingen gecreëerd. De grote toegevoegde waarde zit vaak in het organiseren van kennisdeling. Cirkelstad Deventer is een prachtige opdracht. Met de kennis van Eric, mijn organisatie- en communicatie-skills en de contacten vanuit ons brede netwerk, gaan we bouwen aan een duurzame maatschappelijke opgave!”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: