Kennisplatform voor Oost Nederland

Vink Kunststoffen: “Duurzaamheid is breder dan alleen energiebesparing en minder CO2-uitstoot”

Geplaatst op 28 december 2022
Vink Kunststoffen: “Duurzaamheid is breder dan alleen energiebesparing en minder CO2-uitstoot”

In het denkbeeld van Bas Gepkens van Vink Kunststoffen hebben ondernemingen die niet met verduurzaming bezig zijn over 10 tot 15 jaar geen bestaansrecht meer. Die overtuiging had hij al ver voor de oorlog in de Oekraïne uitbrak, vóór de problemen op de energie- en grondstoffenmarkt. Nu, met de huidige energieprijzen, is energie besparen bij iedere ondernemer top-of-mind. In de visie van Gepkens en Vink Kunststoffen is duurzaamheid echter breder dan energiebesparing en minder CO2-uitstoot. “Begin bij het laaghangend fruit, maak een plan en kijk waar andere bedrijven je bij kunnen helpen.”

Gedrag bepalend

Bas Gepkens is projectmanager Innovation & Development van Vink Kunststoffen BV in het Gelderse Didam. Hij werkt bij een groot bedrijf – 300 medewerkers op 6 locaties in Nederland – dat actief investeert in verdere verduurzaming van de bedrijfsactiviteiten. Vink, lid van VNO-NCW Midden, regio Achterhoek, betrekt hierbij de inbreng van klanten, medewerkers en leveranciers. In het bedrijf is een team van medewerkers aangesteld vanuit alle afdelingen van de organisatie dat zich speciaal bezighoudt met het duurzaamheidsthema. Het komt in alle onderdelen van de bedrijfsvoering terug. “De omvang van je bedrijf maakt niet uit” is de overtuiging van Gepkens. “De samenleving beoordeelt je en rekent je af op gedrag. Daarom is het gedrag van de onderneming onderwerp van gesprek met alle relaties. Het is belangrijk te weten hoe ze tegen je aankijken, wat stakeholders van je verwachten.” Vink hecht bijvoorbeeld waarde aan goede arbeidsomstandigheden, ook bij leveranciers. Om dit te waarborgen, is een systeem opgezet om hun bedrijfsactiviteiten te toetsen op het creëren van ecologische, sociale en financiële waarde. Een voorbeeld hiervan zijn maatregelen om kinderarbeid in de keten uit te sluiten. Actief tegengaan van kinderarbeid is een thema waarop het bedrijf toeleveranciers onderzoekt en beoordeelt.

Samenwerking in de keten

Ook op gebied van circulair ondernemen heeft Vink mooie stappen gezet. Het ReVink-programma getuigt daarvan. Het bedrijf zamelt kunststof restmateriaal in bij klanten. Dit om te voorkomen dat een deel van de geleverde kunststof halffabricaten terechtkomt in de reguliere afvalverwerking. Mits goed gesorteerd, kan dit materiaal uitstekend gerecycled worden. De milieubelasting is dan een stuk minder dan bij verbranding van deze restmaterialen. De mkb-ondernemer kan een recycle-krat krijgen om het restmateriaal te verzamelen.

Stap voor stap

“Wij zijn in de verduurzaming stap voor stap te werk gegaan, niet alles kan tegelijkertijd.” Gepkens adviseert de mkb-ondernemer te beginnen met het aanpakken van het energieverbruik, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de DEB-tool. Uit een inventarisatie waar het energieverbruik vandaan komt bleek verlichting een belangrijke factor bij de milieu-impact. Er is gekeken waar welke lampen hingen en of het nodig was dat die brandden. Met alleen al het installeren van ledverlichting met bewegingssensoren kon Vink fors op energie besparen.

Een grotere stap is het zelf opwekken van energie. Vink zelf heeft grote hallen met platte daken; een oppervlakte van 23.000 m2. Met 4500 zonnepanelen wordt 50 procent van de benodigde energie zelf opgewekt. Voor de beeldvorming: daarmee zou je 450 Nederlandse huishoudens een jaar lang van stroom kunnen voorzien. “Kijk wat kan en waar er subsidiemogelijkheden zijn”, geeft Gepkens ondernemers mee.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: