Kennisplatform voor Oost Nederland

VNO-NCW Midden ondersteunt ondernemers bij uitdagingen arbeidsmarkt

Geplaatst op 13 april 2023
VNO-NCW Midden ondersteunt ondernemers bij uitdagingen arbeidsmarkt

VNO-NCW Midden versterkt het vestigingsklimaat en komt op voor de belangen van leden. Maar de vereniging doet meer. Door te verbinden aan projecten kunnen ondernemers een beroep doen op een breed scala aan praktische ondersteuning in de dagelijkse bedrijfsvoering. Een mooi voorbeeld is het project NLwerktaanwerk, dat concrete hulp biedt bij vragen over instroom, uitstroom en doorstroom van personeel.

“Sturen op karaktereigenschappen, niet op competenties”

Krapte op de arbeidsmarkt is een breed gedragen probleem bij werkgevers. Bij De Eijk Groep kunnen ze erover meepraten. Met 150 werknemers verspreid over 3 vestigingen (Utrecht, Almere en Apeldoorn) pakt het bedrijf alles aan wat met ontwerp, inrichting en onderhoud van buitenruimte te maken heeft. Bedrijfsleider Arnold Pasman van Eijkelboom BV in Apeldoorn, één van de bedrijven van De Eijk Groep, ervaart dagelijks de gevolgen van te weinig aanbod van werkzoekenden. Vooral vakkrachten met een groendiploma op mbo-4 niveau zijn schaars.

Groene generatie

Waarom de instroom zo moeilijk is? Pasman legt de vinger op de zere plek. “Het heeft veel te maken met een terugloop in aanmeldingen in groenonderwijs.” Hij ervaart een tendens onder jongeren, gestimuleerd door ouders, om voor een baan in ‘het management’ te gaan. Een vakopleiding volgen en handen uit de mouwen steken zijn niet van deze tijd én het imago van de sector is veranderd. Pasman ziet hoe dit gevolgen heeft voor het opleidingsaanbod. “Enerzijds begrijp ik het dat onderwijsinstellingen opleidingen waar weinig vraag naar is samenvoegen of afstoten, maar anderzijds: de gevolgen zijn groot. Jongeren in deze omgeving die voor de bosbouw of een hoveniersopleiding willen kiezen, krijgen nu met ondoenlijke reistijden te maken. Dat weerhoudt ze in hun keuze. En zo kom je in een neerwaartse spiraal. Maar”, voegt Pasman eraan toe, “ik denk dat er een kentering gaande is. ‘Groen’ staat nu hoog op de agenda, er is veel maatschappelijke aandacht voor leefbaarheid in de wijken, voor biodiversiteit, klimaat.”

Weerbarstige praktijk

Naast jongeren die via stages of een leerbaan bij Eijkelboom aan de slag gaan, zet het bedrijf sinds jaar en dag de deuren open voor mensen met een arbeidsbeperking, Wajongeren en zij-instromers. Een deel daarvan kan snel aan het werk met ondersteuning en coaching, een ander deel – vooral de zij-instromers – heeft werkervaring in een andere sector opgedaan, is wat ouder en is graag bereid tot omscholing. De Eijk Groep, koploper in sociaal ondernemen (PSO-trede 3) is hier blij mee, maar in de praktijk blijkt het opleidingsniveau en het werk vaak anders dan verwacht. Het is veel fysiek bezig zijn, in weer en wind, en de theorie wordt onderschat.

Betrouwbaar, betrokken, behulpzaam

Met de uitstroom van medewerkers bij De Eijk Groep zit het wel goed. Die is laag, dankzij een mix van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en open bedrijfscultuur. Vooral het kleine verloop onder de voormannen en tweede mannen (of vrouwen) valt op. “Gelukkig maar, want juist voor deze functies zijn moeilijk mensen te vinden” weet Pasman. “Een goed loon is één component van aantrekkelijk werkgeverschap, maar er is meer. We hechten aan onze kernwaarden: betrouwbaar, betrokken en behulpzaam en daar handelen we naar. Het is de basis voor de structuur en cultuur in ons bedrijf. Onze organisatie is daarom plat en overzichtelijk ingericht, we werken in kleine teams en sturen op karaktereigenschappen, niet op competenties. Dat bindt mensen. Er is aandacht voor elkaar en bereidheid de ander te helpen.”

Vitale werknemers

“Saamhorigheid stimuleren we ook door bijvoorbeeld vierwekelijks een ‘happy hour’ te organiseren en door medewerkers te betrekken. We vragen ze bijvoorbeeld ‘Hoe ga jij ervoor zorgen dat je gezond je pensioen gaat halen en wat kan Eijkelboom voor je doen?’ Daar praten we dan over tijdens De Eijk Academie, een jaarlijkse dag waarop we met alle 150 werknemers samen werken aan het thema. Reacties en ideeën verwerken we in concrete afspraken en acties. Zoals afspraken met een landelijke sportschoolketen en honoreren we de wens om vers fruit beschikbaar te stellen.” Het advies van Pasman richting collega-ondernemers over instroom en behoud van werknemers is: “Investeer in je mensen én in de materialen waar zij mee werken. Goed gereedschap maakt het werk leuker en makkelijker. Zo houd je enthousiaste en vitale medewerkers.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: