Kennisplatform voor Oost Nederland

Volop belangstelling voor A1 Bedrijvenpark

Geplaatst op 29 december 2020

‘Bedrijven staan steeds meer open voor duurzame ambitie’Fase 1, ofwel het oostelijk deel, van het nieuwe, duurzame A1 Bedrijvenpark in Deventer is zo goed als uitverkocht. Komend voorjaar gaat fase 2 van het ruim 120 hectare grote park aan de zuidkant van Deventer in de verkoop. Voor dat westelijke deel gaat de gemeente Deventer wat betreft haar ambitie op gebied van duurzaamheid nog een stapje verder. “We willen naar next level. Denk aan normen voor circulair bouwen en we streven naar een energieneutraal park.”

Of bedrijven zich niet laten afschrikken door de voorwaarden die de gemeente Deventer stelt aan vestiging op het duurzame A1 Bedrijvenpark? Zo is het park aardgasloos, daken van bedrijfspanden moeten geschikt zijn voor zonnepanelen en bedrijven worden gestimuleerd om natuurinclusief en circulair te bouwen. Fase 1 was al ambitieus waar het duurzaamheid betreft, in fase 2 wordt die ambitie nog wat aangescherpt. Begin 2021 verwacht de gemeente Deventer de plannen daarover helder te hebben.

Projectmanager Norbert Mulder en adviseur duurzaamheid Rutger Beekman van de gemeente zijn daar, samen met een team collega’s, druk mee in voorbereiding. Zij ervaren daarbij dat een groeiende aantal bedrijven open staat om zich te vestigen op het duurzame A1 Bedrijvenpark, waarvoor de eerste plannen al stammen van vijftien jaar geleden.

Mulder: “Nee, bedrijven schrikken niet van onze ambitie. In het begin was dat anders, maar de laatste paar jaar is er een duidelijke omslag merkbaar. Sterker nog, als wij ondernemers over het hele plan informeren, dan raken ze steeds enthousiaster.”

Pionier
Aanvankelijk was Deventer een pionier met dit duurzame, aardgasvrije bedrijvenpark, 120 hectare groot, waarvan ruim de helft geschikt voor bebouwing. De andere helft betreft groene, ecologische zones. Ook zijn er eigen windmolens voor de opwekking van energie.

Inmiddels wordt duurzaamheid in Nederland steeds meer een standaard bij dit soort te ontwikkelen gebieden. Vandaar ook dat Deventer een nieuwe stap gaat maken wat betreft de ambitie voor het westelijk deel. Denk dan aan een energieplan om te komen tot een volledig energieneutraal park en normen voor circulair bouwen, ofwel bouwen met gebruikte materialen of met materialen die straks weer hergebruikt kunnen worden. Zo laat het Deventer bedrijf Davo een volledig circulair bedrijfspand ontwikkelen en bouwen door Aan de Stegge uit Twello. Een mooi voorbeeld, zeggen Beekman en Mulder.

Maatwerk
“Maar dat betekent niet dat wij een standaard eisenpakket op dit vlak gaan opstellen. We werken aan een pakket maatregelen en gaan dan voor maatwerk. We kijken bijvoorbeeld samen met een bedrijf wat er op gebied van circulair bouwen mogelijk is en wat goed in de specifieke bedrijfsvoering past. Maar wel is de eis dat alle bedrijven meegaan in de duurzame ambitie en een steentje bijdragen aan het gemeenschappelijk belang.”

Datzelfde geldt voor het energieplan. “We onderzoeken hoe en op welke termijn een volledig energieneutraal park mogelijk is”, vertelt Beekman. “Denk dan niet alleen aan zonne-energie, maar ook aan warmteopslag of gebruik van biogas. Daarover praten we met boeren in de omgeving. En ook hierin betrekken we de bedrijven. Wat kunnen zij hierin doen?”

In maart verwacht de gemeente de nieuwe duurzaamheidsambitie gereed te hebben. Daarna gaan ook de kavels in fase 2 in de verkoop. Maar geïnteresseerde bedrijven kunnen zich nu al melden bij de gemeente Deventer. Graag zelfs, zeggen Mulder en Beekman. “Er staat een heel team klaar om bedrijven te informeren over A1 Bedrijvenpark en te helpen bij al hun vraagstukken.”

 

Meer info en contact: www.a1bedrijvenparkdeventer.nl

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: