Kennisplatform voor Oost Nederland

DE WBSO EN INNOVATIEBOX OPTIMAAL INRICHTEN: JUIST NU!

Geplaatst op 17 juni 2020
Leap

De uitbraak van het coronavirus treft ondernemers financieel hard. Veel ondernemers moeten zich helaas de vraag stellen hoe zij deze crisis gaan overleven. Het kabinet heeft in dat kader diverse fiscale en financiële maatregelen genomen om ondernemers door deze crisistijd te helpen. Naast deze nieuwe mogelijkheden zijn er  ook diverse bestaande fiscale en financiële maatregelen, die hier een belangrijke rol in kunnen vervullen, waaronder de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelwerk (WBSO) en de Innovatiebox.

 

KANSEN VOOR DE WBSO EN INNOVATIEBOX IN DE CORONACRISISTIJD

Hoewel u op dit moment waarschijnlijk niet direct bezig bent met uw voordeel uit de WBSO en de Innovatiebox, is het juist nu van belang om te zorgen dat deze instrumenten optimaal zijn ingericht. Niet alleen om op korte termijn uw kosten zo veel mogelijk te drukken, maar ook om na deze crisistijd niet voor onverwachte verrassingen komen te staan. Daarom is een goede analyse van de huidige en toekomstige speur- en ontwikkelingsactiviteiten van belang.

Zowel de WBSO als de Innovatiebox bieden een fiscaal voordeel gerelateerd aan uw innovatieve activiteiten. Via de WBSO heeft u recht op een bepaald bedrag aan afdrachtsvermindering voor de loonheffingen, naar gelang de uren die u in een bepaalde periode aan innovatie besteedt. In de praktijk komt dit doorgaans neer op een vermindering van ruim 30% van de loonkosten. Met de Innovatiebox wordt een deel van uw fiscale winst uit innovatieve activiteiten tegen een lager tarief van de vennootschapsbelasting belast (7%).

Via de crisismaatregelen van het kabinet is het mogelijk om uitstel van belasting te ontvangen, maar uiteindelijk moet in veel gevallen de belasting toch betaald worden. Het risico daarbij is dat deze belasting samen met uw reguliere belasting betaald zal moeten worden, waardoor u een piek in belastingdruk ervaart. Via de WBSO en de Innovatiebox verzacht u de hoogte van het bedrag dat u in de toekomst aan belasting moet betalen, waardoor de piek in uw belastingdruk beperkt wordt.

 

TIJDELIJKE NOODMAATREGEL OVERBRUGGING VOOR WERKGELEGENHEID (NOW)

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-regeling), biedt concrete kansen voor de WBSO. De NOW-regeling is een van de belangrijkste steunmiddelen vanuit de overheid met als doel het behoud van banen tijdens de coronacrisis. De NOW-regeling (NOW 1.0) voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden maart, april en mei 2020.

Op 20 mei 2020 is NOW 2.0 aangekondigd om ook voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020, werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten te verstrekken. De NOW 2.0 staat ook open voor werkgevers die geen gebruik hebben gemaakt van NOW 1.0. Voor zowel NOW-regeling 1.0 als 2.0 geldt dat de aanvrager een omzetverlies verwacht van tenminste 20%.

Een belangrijke voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op de regeling is de inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en werknemers dus door te betalen. De hoogte van de subsidie is gerelateerd aan de hoogte van het omzetverlies en is maximaal 90% van de loonsom bij een omzetverlies van 100%. Bij een lager omzetverlies wordt de subsidie ook procentueel verminderd.

Voor de loonsom wordt uitgegaan van het SV-loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Het SV-loon wordt verhoogd met een opslag voor werkgeverslasten van 30% voor NOW 1.0 en 40% voor NOW 2.0. 80% van de verwachte tegemoetkoming wordt, in maximaal drie termijnen, uitgekeerd als voorschot.

Met deze regeling kunt u als werkgever de volledige loonsom doorbetalen aan de werknemers. De werkgever blijft ook de loonheffingen afdragen en kan daardoor het WBSO-voordeel toepassen. Het is zelfs denkbaar dat er in zo’n situatie meer WBSO-voordeel te behalen valt dan gebruikelijk. Wanneer de vraag naar reguliere engineering- en productiewerkzaamheden en de bijbehorende omzet wegvalt, kan deze tijd in Research & Development (R&D) gestoken worden. Met de NOW-regeling wordt de ondernemer aangespoord zijn werknemers in dienst te houden en R&D is waar mogelijk een goede investering van deze capaciteit. Wanneer de capaciteit van de R&D omhoog gaat, biedt dit mogelijkheden om het WBSO-voordeel op te hogen.

Het is echter niet voor elke onderneming vanzelfsprekend om meer WBSO-voordeel te claimen. Doorgaans vragen innovatieve ondernemingen WBSO aan voor een periode van een half jaar, dus van 1 januari t/m 30 juni. In een aantal gevallen heeft de huidige situatie een negatieve impact op de uren die een ondernemer aan innovatie wil en kan besteden, door o.a. het werken op afstand. In zo’n situatie is het mogelijk dat de aangevraagde WBSO-uren van het eerste halfjaar niet volledig gerealiseerd worden en kunnen deze onbenutte innovatie-uren worden doorgeschoven als voorraad naar de tweede helft van het jaar.

 

WBSO EN INNOVATIEBOX OPTIMAAL INRICHTEN: JUIST NU!

Of de coronacrisis u mogelijkheden of beperkingen biedt op het gebied van R&D, het is nu het moment om uw WBSO optimaal in te richten. Zeker als ook aanspraak gemaakt kan worden op de NOW-regeling, kunt u hiermee uw loonkosten aanzienlijk reduceren. Dit kan bijdragen aan de continuïteit van uw onderneming. Wanneer u het laagste tarief van de NOW-regeling combineert met de WBSO, bereikt u op korte termijn al een reductie van ruim 52,5% van uw loonkosten.

Naast deze voordelen op korte termijn, is het optimaal inrichten van uw WBSO ook van groot belang op langere termijn. WBSO-aanvragen worden namelijk van steeds groter belang voor het toepassen van de innovatiebox. De innovatiebox is een fiscale regeling waarmee winsten belast worden tegen een effectief vennootschapsbelastingtarief van 7%, indien zij toe te rekenen zijn aan succesvolle WBSO-projecten.

 

DE WBSO ALS TOEGANGSPOORT TOT DE INNOVATIEBOX

Sinds 1 januari 2017 zijn de voorwaarden waaronder de Innovatiebox in Nederland kan worden toegepast verscherpt. Zo wordt er bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen grotere en kleinere belastingplichtigen. Daarnaast dient nauwkeurig beschreven te worden op welke producten of productgroepen, dan wel een bepaalde techniek of proces de Innovatiebox wordt toegepast (het zogenaamde ‘aggregatieniveau’). Het belang van een optimale WBSO-aanvraag is mede door deze wetswijziging toegenomen:

Voor zowel grotere als kleinere belastingplichtigen geldt dat er een directe koppeling te maken is tussen de WBSO-aanvraag en de (winst uit de) ontwikkeling van een immaterieel activum. De WBSO geeft dus toegang tot de Innovatiebox. Sinds 2017 voldoet alleen een patent of octrooi hier niet meer voor, ook niet voor  kleinere belastingplichtigen. Grotere belastingplichtigen dienen naast S&O-verklaringen uit de WBSO ook te beschikken over een tweede ‘toegangsticket’. Dit kan bijvoorbeeld een patent (octrooi) of programmatuur zijn.

In een optimale WBSO-aanvraag wordt ook direct rekening  gehouden met het aggregatieniveau, door bijvoorbeeld een bepaalde ontwikkeling of een bepaald product of productgroep te benoemen. Hoe strategischer (op hoog aggregatieniveau) de WBSO-aanvraag wordt opgezet, hoe groter het deel van de winst dat in de toekomst toegerekend kan worden aan deze ontwikkelingen. Daarmee wordt direct het toekomstige voordeel uit de innovatiebox vergroot.

Het tijdig plannen en begroten van het aantal te maken WBSO-uren zorgt ervoor dat het aantal gerealiseerde WBSO-uren zo goed mogelijk overeenkomt met het aantal WBSO-uren op de beschikking. Indien er meer uren worden gerealiseerd dan beschikt, dan loopt u direct WBSO-voordeel mis en bestaat de kans dat uw toekomstige Innovatieboxvoordeel te laag uitvalt. De Belastingdienst zal in zulke gevallen namelijk in beginsel uitgaan van het aantal beschikte uren, niet van het aantal gerealiseerde uren.

De Belastingdienst kijkt steeds kritischer naar de aard en omvang van de WBSO-uren en de ontwikkeling hiervan door de jaren heen. Aangezien er steeds meer data beschikbaar is over het verleden, vergelijkt de Belastingdienst het huidige aantal WBSO-uren veelal met eerdere jaren. Deze vergelijking vormt dan vaak een van de uitgangspunten voor de Innovatieboxaanspraak. Daarbij is uiteraard ook de relatie tussen het aantal WBSO-uren en het totaal aantal verloonde uren binnen een onderneming relevant.

De aard en omvang van de WBSO-uren zegt veelal iets over de R&D-functie van de onderneming. Juist de winst die toe te rekenen is aan de R&D-functie zal belast worden tegen het gunstige Innovatieboxtarief. Het aantal WBSO-uren kan  relatief afnemen, bijvoorbeeld doordat u door de coronacrisis stopt met het uitvoeren van WBSO-activiteiten of het administreren daarvan. In dat geval zou de Belastingdienst kunnen stellen dat een lopende vaststellingsovereenkomst over de Innovatiebox is vervallen, omdat de functies binnen de onderneming aanmerkelijk zijn gewijzigd. In een vaststellingsovereenkomst over de Innovatiebox worden ontbindende voorwaarden opgenomen voor dit soort wijzigingen, die in zo’n geval in werking kan treden. Stel dat de R&D-functie binnen een onderneming juist sterk is toegenomen, wat bijvoorbeeld aangetoond kan worden door een grote toename in het aantal WBSO-uren, dan zou belastingplichtige uiteraard ook dat standpunt in kunnen nemen en wellicht een gunstigere nieuwe afspraak kunnen maken.

Richt daarom juist uw WBSO optimaal in en besteed tijd aan een zo goed mogelijke planning en prognose over de aard en de omvang van het te verrichten speur- en ontwikkelingswerk. Dit verlaagt niet alleen op korte termijn uw financiële lasten, waardoor u makkelijker en gezonder deze crisis doorstaat, maar dit vergroot ook aanzienlijk de kans op toekomstig financieel en fiscaal voordeel via de Innovatiebox.

 

WIJ HELPEN U GRAAG VERDER

Wilt u meer informatie over het optimaliseren van de WBSO-uren, de Innovatiebox en / of andere fiscale stimuleringsmaatregelen en hoe uw onderneming hiervan kan profiteren? Neem dan contact op met:

BJÖRN VERSTRAATE

Björn Verstraate van Leap helpt u bij al uw vragen over de WBSO en overige subsidies.
Neem contact op met Björn per e-mail via b.verstraate@leap.nl, per telefoon via +31 (0)6 31 99 56 78 of vul direct de online Leap WBSO-calculator in om uw maximale WBSO-voordeel te berekenen.

BERT BOERRIGTER

Bert Boerrigter van Mazars helpt u bij al uw vragen over de Innovatiebox.
Neem contact op met Bert per e-mail via bert.boerrigter@mazars.nl of per telefoon: +31 (0)88 277 11 30.

MARKO EDENS

Marko Edens van Mazars helpt u bij al uw vragen over de NOW-regelingen 1.0 & 2.0
Neem contact op met Marko per e-mail via marko.edens@mazars.nl of per telefoon: +31 (0)6 27 18 29 84.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: