Kennisplatform voor Oost Nederland

Werken in een bouwteam sterk in opkomst

Geplaatst op 23 juli 2021
Werken in een bouwteam sterk in opkomst

Hoewel bouwteams ooit zijn ontwikkeld in de woningbouw, is het werken in een bouwteam ook in de infra sterk in opkomst.

Een project realiseren in bouwteamverband betekent een vernieuwende manier van samenwerken. Een bouwteam is een contractvorm die wordt toegepast als een opdrachtgever het wenselijk vindt om de expertise van een aannemer vroegtijdig bij het ontwerp te betrekken. Voor de aannemer biedt deze contractvorm de mogelijkheid om meer duidelijkheid te krijgen over het ontwerp en de wensen ten aanzien van de bouwopgave van de opdrachtgever zodat hij een betere/realistische aanbieding kan doen. 

Het werken in een bouwteam bevordert de snelheid; alle betrokken partijen zitten in een vroeg stadium met elkaar om de tafel hetgeen de slagkracht bevordert. De samenwerkingsvorm is gericht op een optimale afstemming tussen de verschillende disciplines met als insteek dat dit de prijs, de doorlooptijd en de kwaliteit bevordert. Werken in een bouwteam vraagt om krachtig wederzijds vertrouwen en een open verstandhouding waarin opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar versterken om tot de beste oplossing te komen.

Het aannemingsbedrijf mag na zijn deelname aan het bouwteam – na afronding van het ontwerp – als eerste en enige een aanbieding uitbrengen voor het realiseren van het in bouwteamverband ontworpen werk. Dit kan resulteren in een geïntegreerd contract (UAV-GC 2005) waarbij de aannemer verantwoordelijk wordt voor het ontwerp, dan wel in een traditioneel contract (UAV 2012), waarbij de opdrachtgever verantwoordelijk blijft voor het ontwerp. 

Wordt de aanbieding van de aannemer niet geaccepteerd door de opdrachtgever, dan gaan partijen uit elkaar en mag de opdrachtgever het (geoptimaliseerd) ontwerp gebruiken en in de markt zetten. Voor zover in de bouwteamovereenkomst een vergoeding voor de inspanningen van de aannemer is overeengekomen, krijgt de aannemer zijn vergoeding betaald. 

Van Hattum en Blankevoort heeft met VolkerWind inmiddels de nodige ervaring opgedaan in bouwteams. In onderstaande video nemen je dan ook graag mee in de feiten en fabels rond deze contractvorm.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: