Kennisplatform voor Oost Nederland

WILA B.V.: Eerste stap gezet in proces van Management Buy Out

Geplaatst op 31 mei 2022
WILA B.V.: Eerste stap gezet in proces van Management Buy Out

Hans Willemsen, eigenaar en algemeen directeur van WILA B.V., heeft besloten om zowel leiding als eigendom gefaseerd over te willen dragen aan de huidige directie van de onderneming. De eerste stap is inmiddels gezet en sinds januari 2022 zijn de heren Ir. F.W. Rouweler (Director of Manufacturing and R&D), M.D. Wensing (Director of Sales & Marketing) en Drs. B.G.T. Kempers RA (Director of Finance) medeaandeelhouder in WILA B.V. en haar dochterondernemingen.

WILA B.V. is met ca. 350 medewerkers, twee fabrieken in Nederland en dochtervestigingen in de Verenigde Staten en China uitgegroeid tot een toonaangevende speler in de sector van de gereedschapssystemen voor de plaatbewerking. Menige productiviteitsverhogende innovatie heeft in Lochem het licht gezien en wordt als industriële standaardcomponent door de moderne machinebouwers en de gebruikers van die machines toegepast. Denk aan het mechanisch bomberen, de Safety-Click in New Standard Tooling, het hydraulisch of pneumatisch klemmen, het per robot wisselen van gereedschap of het “smart” Tooldatabeheer.

Stapsgewijs

Daarmee is WILA B.V. een strategische partner, gericht op langlopende relaties en samenwerking. Een positie die op kennis, stabiliteit, transparantie en vertrouwen is gebaseerd. Een positie die tot jaarlijks forse groei leidt en grote investeringen vraagt. Juist vanwege deze positie is het voor alle stakeholders geruststellend dat er over de toekomst is nagedacht en dat de continuïteit van de onderneming en haar relaties voorop gesteld wordt. Om die reden heeft eigenaar Hans Willemsen besloten stapsgewijs zowel leiding als eigendom over te dragen aan het directieteam dat enerzijds vanwege jarenlange intensieve samenwerking de onderneming ademt en anderzijds jong en fris genoeg is om de invloed van nieuw bloed te doen gelden.

Per januari 2022 zijn de heren Ir. F.W. Rouweler (Director of Manufacturing and R&D), dhr. M.D. Wensing (Director of Sales & Marketing) en Drs. B.G.T. Kempers RA (Director of Finance) medeaandeelhouder in WILA B.V. en haar dochterondernemingen.

Met volle inzet

Als meerderheidsaandeelhouder en Algemeen Directeur zal Hans Willemsen zijn rol de komende jaren blijven spelen en met volle inzet meewerken aan het voltooien van een gefaseerde overdracht. Wij vertrouwen op de plezierige voortzetting van de samenwerking in ons directieteam en beloven onze stakeholders een niet aflatende inzet om de productiviteit in het kantpersproces tot grotere hoogte te brengen. Daar zullen onze relaties met werknemers en klanten hun continuïteit aan kunnen ontlenen. WE LIVE PRESS BRAKE PRODUCTIVITY!

Op 1 oktober 1932 start in het Gelderse Laren Dhr. J.A.J. Willemsen (de grootvader van Hans Willemsen) een smederij (WILA). In de loop der jaren ontwikkelt de smederij zich tot machinefabriek.

Slijpservice

In 1960 nemen zijn zonen J.J. (Jan) en H.G. (Henk) Willemsen de directie over van hun vader en sluiten zich aan bij een groep van exporterende Nederlandse firma’s die opereren onder de naam SAFAN (Samenwerkende Fabrieken Nederland). Belangenconflicten leiden tot het uiteenvallen van de groep en SAFAN wordt de exclusieve verkooporganisatie van de WILA kantpersen en scharen. In de jaren 70 van de vorige eeuw splitsen de broers de onderneming in SAFAN en WILA en richt Jan Willemsen (vader van Hans) zich op WILA en enkele jaren later volgt een slijpservice. In de jaren 80 komt met de oprichting van WILMACH de nadruk bij Jan meer te liggen op handel in tweedehands machines gericht op plaatbewerking.

In 1987, op 28 jarige leeftijd, start J.A.J. (Hans) Willemsen als directie-assistent van zijn vader in WILA. Hij ontwikkelt een businessplan en legt dit voor aan de bank met als doel een management-buy-out-te financieren. De bank gaat er mee akkoord en al in 1989 neemt Hans WILA in zijn geheel over van zijn vader.

Kantpersproductiviteit verhogen

Onder de vleugels van Hans Willemsen veranderde WILA van algemene machinefabriek en handelsorganisatie naar fabrikant van klemmingen, bomberingen en toolsystemen voor kantpersen met als doel de kantpersproductiviteit te verhogen. Destijds had zo’n beetje iedere kantpersfabrikant een eigen gereedschapssysteem, met een unieke opname. Dit had als nadeel dat uitwisselen van gereedschappen onmogelijk was en dat er een enorme keur aan varianten van gereedschappen moest worden geproduceerd. WILA startte een ontwikkelprogramma om te komen tot een universeel systeem gericht op het verbeteren van de productiviteit. “Modufix“ werd geïntroduceerd en voorzag in universele oplossingen voor klemmingen, bomberingen en gereedschappen die op elke kantpers konden worden toegepast.

In 2000 werd een verbeterde variant geïntroduceerd die werd omgedoopt tot nieuwe wereldstandaard genaamd “New Standard”. Dankzij vele doorontwikkelingen, innovaties en patenten nam de groei een enorme vlucht.

Marktontwikkeling en export

Naast productontwikkeling werd er volop ingezet op marktontwikkeling en export. WILA USA werd opgericht in 1999 en de Noord-Amerikaanse markt groeide uit tot een van de belangrijkste afzetmarkten. Meer en meer machinebouwers werden aan het klantenbestand toegevoegd in Europa, Amerika, Japan en Azië. Daarnaast werd een distributienetwerk opgezet voor het bedienen van eindklanten in lokale markten, met name gericht op de verkoop van gereedschappen en retrofit oplossingen voor bestaande machines.

Tevens werd er volop geïnvesteerd in het eigen productieproces, “World Class Manufacturing”, om te komen tot een gegarandeerde kwaliteitsstandaard. De kracht van een gecontroleerd industrieel productieproces om ervoor te zorgen dat de WILA kwaliteit altijd voldoet aan de gestelde eisen en specificaties. Dit is tot op de dag van vandaag nog een bijzonder actueel thema nu vele klanten overgaan naar automatisering en robotisering van het kantproces. Het is daarmee essentieel dat de klem- en gereedschapssystemen altijd voldoen aan de specificaties. Er is geen ruimte meer voor vakmanschap aan de kantpers waarbij een operator bepaalde onnauwkeurigheden nog provisorisch moet bijstellen.

In 2015 is WILA gestart met het opzetten van een verkooporganisatie in China en in 2019 is dit uitgebreid met een tooling fabriek in Taicang waar op een identieke hoogwaardige wijze kantpersgereedschappen worden geproduceerd.

Uitbreiden van productiecapaciteit

Om de snelle groei van haar klanten te kunnen bijhouden en nieuwe klanten en markten te kunnen ontwikkelen is het essentieel gebleken om de productiecapaciteit in Lochem verder uit te breiden. Zowel voor de klemmingen, bomberingen als gereedschappen. In 2020 werd de 3e fabriek van WILA geopend. Een state-of-the-art tooling fabriek in Lochem die het mogelijk maakt fors te groeien in gereedschappen maar ook in de gereedschapssystemen (klemmingen en bomberingen). Dankzij deze nieuwe fabriek is er veel ruimte vrijgekomen in de bestaande fabriek in Lochem en die ruimte wordt volop benut voor de uitbreiding van machinecapaciteit voor het maken van de benodigde machinedelen.

Data management

”De komende jaren zullen we verder werken aan de ingezette strategie van “World Class Manufacturing” en staat het opzetten van een fabriek in de Verenigde Staten hoog op de agenda. Daarnaast spelen we met onze productontwikkeling in op de trends van automatisering, robotisering en digitalisering van processen. Data management komt meer en meer ook centraal te staan in het productaanbod en in de kernwaarden van WILA. Flexibiliteit, snelheid, betrouwbaarheid, accuraatheid, duurzaamheid en smartness zijn de basis ingrediënten voor onze productontwikkelingen. Er treedt een verschuiving op van klassieke werktuigbouw naar elektronica en IT. Software ontwikkelingen (Webshop, Tool Advisor) en smart tooling app ontwikkelingen zijn al niet meer weg te denken in ons aanbod.”

De nieuwe mede-eigenaren Frank Rouweler, Bart Kempers en Michiel Wensing zijn trots op deze eerste stap in de overname van WILA maar zien vooral de enorme verantwoordelijkheid om samen met Hans Willemsen verder te bouwen aan de organisatie ten einde onze zeer gewaardeerde klanten wereldwijd te ondersteunen en te voorzien van uitmuntende producten, advies, service en support met als doel onze klanten succesvol te laten zijn in de niche van kantpersproductiviteit.

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: