Kennisplatform voor Oost Nederland

Zorgen bij ondernemers ondanks herstel van omzet

Geplaatst op 3 juni 2022
Zorgen bij ondernemers ondanks herstel van omzet

Door de coronacrisis was het voor veel ondernemers moeilijk om het hoofd boven water te houden. Waar de afgelopen periode de economie weer aangetrokken is, gooit de oorlog in Oekraïne roet in het eten. Ook in Overijssel merken ondernemers de effecten van de oorlog, zo blijkt uit het ondernemerspanel ‘van Crisis naar Crisis’ dat is uitgevoerd in opdracht van VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden en provincie Overijssel.

Bij tweederde van de betrokken ondernemers is de omzet op het niveau van vóór de coronacrisis. Bij 40% van hen is de omzet zelfs gestegen. Na de coronacrisis waren de ondernemers dan ook redelijk optimistisch gestemd. Dat optimisme heeft door de oorlog in Oekraïne plaatsgemaakt voor een licht pessimisme.

Impact op de regio

Meer dan de helft van de ondervraagde ondernemers in Overijssel voelt de impact van de oorlog in Oekraïne. Tegelijkertijd verwacht een overgroot deel niet dat deze nieuwe crisis tot faillissementen of gedwongen ontslagen zal leiden. 72% van deze ondernemers geeft dan ook aan geen behoefte te hebben aan extra ondersteuning vanuit de overheid.

Bedrijven in de landbouw, de industrie en de bouw & installatietechniek ervaren meer problemen. Het onderverdelen van schaarse grondstoffen (met bijbehorende prijsstijgingen) in combinatie met hoge energiekosten komen in deze sectoren hard aan.

Duurzame omslag

De meerwaarde van circulair ondernemen wordt tijdens deze crisis verder onderstreept. Ondernemers geven juist nu meer prioriteit aan duurzaamheid en circulariteit. Deze vooruitstrevendheid zien we vooral terug in de landbouw, industrie en bouw & installatietechniek. Niet alleen de gunstige effecten voor milieu en klimaat, maar ook de innovatiemogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt worden uitgelicht. Bovendien geeft een deel van de ondernemers aan dat circulariteit op de lange termijn voor een verlaging van kosten zorgt.

De transitie naar een circulaire economie kan volgens ondernemers versneld worden door als overheid fiscale maatregelen te nemen, innovatie en samenwerking te subsidiëren en het delen van ervaringen tussen ondernemers te bevorderen.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: