Kennisplatform voor Oost Nederland

32 miljoen beschikbaar voor innovatieve ondernemers

Geplaatst op 12 juli 2016

In juli en september kunnen samenwerkende ondernemers in Oost-Nederland gebruik maken van twee regelingen van het Europese subsidieprogramma OP-Oost 2014-2020. Beide regelingen stimuleren innovatie in de sectoren High Tech Systemen en Materialen (HTSM), Health, AgroFood en Energie en Milieutechno-logie (EMT), inclusief Biobased Economy. Er is ruim € 32 miljoen beschikbaar

Aanvragen in juli
Vanaf  5 juli kan voor de regeling R&D samenwerkingsprojecten subsidie aangevraagd worden door twee of meer samenwerkende MKB ondernemingen. Bij deze regeling wordt samengewerkt met de MKB innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) van het Rijk. Een subsidie bedraagt minimaal € 50.000,–, en maximaal € 200.000,–  In totaal is  ruim 6,5 miljoen beschikbaar.  De regeling sluit op 1 september

Aanvragen in september
Vanaf 1 september opent de regeling grote R&D samenwerkingsprojecten. Een subsidie bedraagt minimaal € 250.000 en maximaal € 2.500.000. Subsidie wordt verstrekt aan samenwerkingsverbanden van MKB-ers, grootbedrijven en/of kennisinstellingen. In totaal is ruim 25 miljoen beschikbaar. De regeling sluit op 15 november.

Tender
Subsidies worden voor beide regelingen toegekend op basis van het  tenderprincipe waarbij alle aanvragen beoordeeld worden op basis van tevoren opgestelde beoordelingscriteria. De aanvraag moet compleet ingediend zijn op de dag van de sluiting.

OP-Oost 2014-2020
Productvernieuwing is de basis voor behoud en vergroting van de concurrentiekracht en daarmee voor behoud van werkgelegenheid in Oost-Nederland. Het EFRO subsidie-programma OP-Oost 2014-2020 ondersteunt daarom  innovatieve ondernemers in de sectoren Agro & Food, Health, High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en Energie- en Milieutechnologie (EMT) inclusief biobased economy. Daarnaast wordt de samenwerking met andere ondernemers, kennisinstellingen, en overheden gestimuleerd.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: