Kennisplatform voor Oost Nederland

Countus helpt bedrijfsleven de coronacrisis door

Geplaatst op 4 januari 2021

Het zal u niet verbazen dat ook de Twentse en Achterhoekse bedrijven veelvuldig gebruik hebben gemaakt van de NOW-steunregeling vanwege de coronacrisis. Maar hoe zit dat met de voorwaarden om een aanvraag gehonoreerd te krijgen? Countus is de afgelopen periode druk bezig geweest om haar klanten door deze lastige periode heen te loodsen. “We hebben veel ondernemers ondersteund bij de NOW-aanvragen waarbij we toegevoegde waarde konden leveren. En we zullen bij enkele honderden aanvragen voor de definitieve berekening betrokken zijn”, aldus accountant René Siemerink.

Kom je als bedrijf in aanmerking voor de overbruggingsregeling NOW 1.0 en zo ja, wat zijn de criteria? En hoe moet je zo’n aanvraag indienen? Vragen voor een ondernemer of bedrijfsmanager die hij zo snel en zo kundig mogelijk beantwoord wil hebben, want de nood kan dankzij de coronacrisis ineens zeer hoog zijn. Bedrijven die te kampen kregen met 90% omzetuitval, bijvoorbeeld in de evenementen- en toerismesector, waar Countus behoorlijk is vertegenwoordigd. Dan is het alle hens aan dek en moet er zo snel mogelijk worden gehandeld, maar wel binnen het protocol dat de overheid heeft opgesteld voor de steunregelingen. Dat vraagt om kennis en inzicht van de accountants van Countus in de regeling en uitvoering van de aanvraag, maar ook om een actieve houding van de klant die de informatie aanlevert. In dat opzicht is de persoonlijke vertrouwensrelatie tussen klant en accountant van groot belang.
Wat dat betreft heeft Countus een reputatie hoog te houden. Deze allround bedrijfsadviseur is kleinschalig georganiseerd met veel lokale kantoren waar de klanten een vast aanspreekpunt hebben voor advies op diverse terreinen, zoals accountancy, fiscale en juridische zaken en op strategisch niveau. “Het kantoor om de hoek waar de klant zo naar binnen kan stappen en de persoonlijke omgang met elkaar zijn kenmerkend voor onze kennisorganisatie”, vertelt Gerrit-Jan Gerrits, regiodirecteur Zuidoost Nederland. “Onze medewerkers investeren in een duurzame relatie voor de lange termijn, waardoor beide partijen een bepaalde binding met elkaar krijgen om in alle openheid allerlei vraagstukken bespreekbaar te maken en op te lossen.”

Duurzame persoonlijke relatie

Transparant zijn over kwesties die er in de onderneming spelen is te allen tijde aan te bevelen, maar zeker in coronatijd. Want voor de NOW-regeling gelden strikte criteria of een bedrijf of ondernemer wel of niet in aanmerking komt voor een financiële overbrugging. “Dat moet er een stuk gezond vertrouwen zijn tussen de klant en de accountant over de aangeleverde bedrijfsinformatie. Details zijn daarbij doorslaggevend. Er zijn voorbeelden van bedrijven die niet aan de voorwaarden voldoen, of ondernemingen die net op de grens zitten van de omzetdaling. Dan is het de taak van de accountant om eventuele afwijkingen te constateren.”

Is de opvolging geregeld?

Overigens ondersteunt Countus bedrijven niet alleen met het behappen van de economische en fiscale gevolgen van de coronacrisis. Ook informeert de bedrijfsadviseur de klant pro-actief over eventuele sociale aspecten. Het klinkt cru, maar stel dat de DGA van het bedrijf in kwestie overlijdt of in coma raakt als gevolg van het Covid-19 virus – wie volgt hem of haar dan op? Is dat geregeld in een levenstestament? De adviseurs van Countus wijzen hun klanten hierop. “Je kunt iemand in je levenstestament een volmacht geven om namens jouw bedrijf te handelen”, vertelt Laura Penterman -Wegink, fiscaal adviseur bij Countus. “Het is wijselijk om iedere vijf jaar je (levens)testament onder de loep te houden. Niet tijdig actualiseren kan ingrijpende gevolgen hebben. Wij vinden het onderdeel van onze zorgplicht om onze klanten op dit soort zaken te wijzen. In ons netwerk hebben we goede contacten met notariskantoren die (levens)testamenten kunnen aanpassen.”

Overhevelen vermogen uit box 3

Al jarenlang wordt deze discussie gevoerd: is het fiscaal gezien interessant om vermogen (spaargeld en beleggingen) uit box 3 te halen en over te hevelen naar een spaar-BV of een zogeheten open fonds voor gemene rekening (OFGR)? Fiscaal adviseur Laura Penterman-Wegink van Countus geeft tekst en uitleg.

Vermogen wordt in box 3 relatief zwaar belast, omdat de fiscus de eigenaar afrekent op een fictief rendement. De fiscus gaat het rendement op beleggingen hoger aanslaan dan op spaargeld. Het is echter zeer de vraag of de vermogensbeheerder dat rendement ook daadwerkelijk haalt, dus de belastingdruk is mogelijk onevenredig hoog in vergelijking met de opbrengsten. Daar komt bij dat de rente-opbrengst op spaargeld momenteel ook zeer laag is.

Het overhevelen van vermogen naar een spaar-bv is volgens de fiscaal adviseur van Countus pas aantrekkelijk bij een hoogte van minstens 2 à 2,5 ton. Het scheelt volgens haar wel als er al een bv is, want aan de oprichting zijn extra kosten verbonden. “We moeten dergelijke constructies per dossier beoordelen. Deze maatregel is in elk geval alleen interessant voor de grotere vermogens, zoals bij (vastgoed)beleggers.”

Overdrachtsbelasting: hoe zit dat?

Starters die vanaf 2021 hun eerste woning kopen hoeven geen overdrachtsbelasting te betalen, tenzij de aankoopprijs meer dan 4 ton bedraagt. In dat geval vindt de overheid het belastingvoordeel niet nodig. Countus wijst ondernemers op deze fiscale maatregel. “Dat is natuurlijk interessant voor startende ondernemers die voor de eerste keer in hun leven een huis kopen. Of voor hun kinderen die daardoor goedkoper aan een woning komen”, aldus fiscaal adviseur Laura Penterman-Wegink.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: