Kennisplatform voor Oost Nederland

Arcade Bouw Consult, Oldenzaal: ‘We houden continu grip op het gehele project’

Geplaatst op 2 januari 2023
Arcade Bouw Consult, Oldenzaal: ‘We houden continu grip op het gehele project’

Bij Arcade Bouw Consult in Oldenzaal leggen zeven experts zich toe op onafhankelijk bouwkundig advies. Samen bieden zij project-, kosten- en bouwmanagement aan opdrachtgevers in Nederland, Duitsland en Luxemburg. “Dankzij de expertise van ons team wordt elk bouwproject binnen het vooraf vastgestelde budget gerealiseerd”, vertelt directeur-eigenaar Arend Koers.

Na ruim 20 dienstjaren in de aannemerij, besloot Koers in 2006 zijn eigen bedrijf te starten. “Als bouwkundig calculator en later afdelingschef begon ik steeds vaker de uitdaging te missen.” Tot dan toe had hij zijn kennis en ervaring opgedaan in dienst van grote bouwbedrijven. “Dit is zeker ten voordele geweest. Deze ervaring passen wij nu toe bij opdrachtgevers, waaronder vastgoedinvesteerders, projectontwikkelaars en overheidsinstanties.”

Afgesproken kaders

Arcade Bouw Consult is een onafhankelijke partner en behartigt de belangen van de opdrachtgever gedurende het gehele bouwproces. “Een goede voorbereiding is hierin meer dan het halve werk. In het voortraject zoeken we alles nauwkeurig uit, zorgen we voor gedegen financiële onderbouwingen en brengen we mogelijke risico’s in kaart. Verder focussen we ons op de coördinatie met alle betrokken partijen. Daarbij zijn de vooraf afgesproken kaders van de opdrachtgever altijd leidend. Deze worden doorlopend door ons gemonitord.” Dat hierin succes wordt geoogst, blijkt uit de vele geslaagde projecten waar Arcade Bouw Consult inmiddels een bijdrage aan mocht leveren. Naast Nederland wordt ook in Duitsland veelvuldig een beroep gedaan op de expertise van het bouwkundig adviesbureau.

“Ons team heeft een goede beheersing van de Duitse taal en weet de weg in de gecompliceerde wet- en regelgeving bij onze oosterburen. Ook hier begeleiden we de verschillende processen en houden we continu grip op het gehele project. Zo maken we al aan het begin een haalbaarheidsanalyse om te beoordelen of het gewenste rendement wel of niet realiseerbaar is.” Tussen de bedrijven door volgen de ontwikkelingen in de bouwwereld elkaar in rap tempo op. Een van de redenen waarom Koers zitting heeft in het bestuur van de NVBK, de Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen. Hier komen veel specialistische kennis en ervaring samen. “Een actueel thema is de wet- en regelgeving rondom het energielabel voor vastgoed. Per 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen minimaal energieklasse C hebben.”

Showcase

Het pand waarin het kantoor van Arcade Bouw Consult zich sinds november 2021 bevindt, mag een heuse showcase genoemd worden. Samen met de vastgoedeigenaar mocht het bouwkundig adviesbureau dit pand aan de Matenstraat 57 op een slimme, integrale en kosteneffectieve manier verduurzamen. “In het gehele kantoorpand, dat dateert uit de jaren tachtig, is het energieverbruik aanzienlijk verlaagd en er is een aangenaam binnenklimaat gerealiseerd.” Het pand heeft nu energieklasse A. Naar verwachting is deze energieklasse per 2030 verplicht. “Bovendien voldoet het pand nu aan het klasse B niveau van het Programma van Eisen (PvE) Gezonde Kantoren 2021.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: