Blik vooruit, als innovatief MKB-ondernemer kijk je naar de toekomst

12 februari 2020 Economie

De roadmaps voor 2020 staan al geruime tijd klaar, de route voor komend jaar is bekend en er is consensus binnen jouw management team. Erg mooi, want je weet dat je daarmee al een voorsprong hebt op de concurrentie. Maar jij denkt uiteraard al verder, want waar moet jouw onderneming in 2022 staan? Wat is nu binnen handbereik en hoe grijp je momentum?

Je denkt na over nieuwe producten, diensten, modellen of bijvoorbeeld expansie, marktpenetratie of een veelvoud aan andere inzichten. Moet je bouwen aan een salesorganisatie, of liggen de knelpunten juist bij R&D of productie? En zijn jouw mensen wel in staat om zich staande te houden in een sterk veranderende omgeving? Hoe dan ook, er wordt door jou nagedacht over de toekomst.

Nagedacht over welke sprongen jouw organisatie moet nemen!

Of je als ondernemer nou denkt in risico’s of kansen, het is in ieder geval duidelijk dat ‘de mens’ zich in jouw organisatie moet ontwikkelen. Zonder persoonlijke groei is er immers geen vooruitgang. En ondertussen geen geheim meer, maar laat dít nu juist een speerpunt zijn van de overheid. We worden met de regelmaat van de klok om de oren geslagen met HR-proza. Termen als ´sociale innovatie’, duurzame inzetbaarheid’ en ‘een leven lang leren’ zijn ons allen dan ondertussen ook niet meer vreemd. Maar wat heb jij er nou aan dat de overheid bijvoorbeeld ‘een leven lang leren’ centraal stelt?

Om die vraag te beantwoorden geef ik eerst mijn versimpelde bevinding dat iedere ondernemer vooruit wil, en derhalve bezig is met het ontwikkelen van ‘de mens’ in de organisatie. En nu komt het; omdat je met de mens in jouw organisatie bezig bent en dit aansluit bij de speerpunten van de overheid, kom je op dit moment in aanmerking voor € 24.999,-.

Subsidie

Er is altijd een manier voor jou om in aanmerking te komen voor de zogenaamde SLIM-subsidie:

  1. In ieder geval omdat je als ondernemer altijd bezig bent met de toekomst van jouw organisatie. In tegenstelling tot – de waarschijnlijk bekende subsidie – ESF Duurzame Inzetbaarheid komen interne kosten bij SLIM wel in aanmerking. Sterker nog, het project mag volledig draaien op interne kosten.

En toch heb je waarschijnlijk niet altijd alle kennis in huis om jouw interne organisatie verder te ontwikkelen. Om die reden biedt Leap. The Innovation Agency twee oplossingen:

  1. Een leven lang te innoveren. Wil je de innovatiekracht in jouw onderneming laten toenemen en voorbij de horizon kijken. De innovatie experts van Leap. The Innovation Agency hebben hiervoor een uniek programma ontwikkeld waarmee ondernemers concrete handvatten krijgen aangereikt om succesvol te innoveren. De praktijk leert dat de gekozen organisatiestructuur, onderling vertrouwen en (functie overstijgende) vaardigheden van medewerkers belangrijke voorwaarden zijn om succesvol te innoveren.
  2. Omdat HR daadwerkelijk een vak is en niet alle HR-vraagstukken intern zijn op te lossen, werken wij samen met een specialist op het gebied van menselijk kapitaal Mazars HR Services. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen bij vraagstukken over krapte op de arbeidsmarkt, het vasthouden en ontwikkelen van medewerkers, cultuurverandering n.a.v. digitalisering, een scholingsplatform voor flex bedrijven of een bedrijfsovername.

Toekomst

Ook verder in het jaar is gebruik te maken van verscheidene subsidiemogelijkheden op het gebied van ‘sociale innovatie’ of ‘HR-gerelateerde zaken’. Als innovatief ondernemer is het een zegen, want eigenlijk staat niks jou meer in de weg om de mens nog meer centraal te stellen en de organisatie te verbeteren.

Mijn advies, maak gebruik van de geboden kans en laat Leap. The Innovation Agency het voor je regelen! – Nils Bakker, Managing Director Leap.