Kennisplatform voor Oost Nederland

Cleantech Regio biedt vluchtelingen meer studie- en arbeidskansen

Geplaatst op 11 december 2017
Cleantech Regio biedt vluchtelingen meer studie- en arbeidskansen

Vluchtelingen in de zeven gemeenten van de Cleantech Regio krijgen meer mogelijkheden om een opleiding te volgen aan de universiteit of een hogeschool. Dit hebben Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF en de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen vandaag vastgelegd in een convenant. Maatwerk en talentontwikkeling zijn speerpunten in de samenwerking.

Om te zorgen dat statushouders in de gemeenten op hun eigen niveau aan de slag kunnen, hebben de gemeenten een actieplan opgesteld. Mardjan Seighali, directeur UAF: “Wij zijn blij dat de gemeenten de integratie en participatie willen bevorderen en oog hebben voor de ervaring en talenten die vluchtelingen meebrengen. Dit is een inspirerend voorbeeld voor andere gemeenten.” De gezamenlijke inzet is om maatwerkondersteuning te bieden aan ongeveer 20 statushouders met een hogere opleiding.

Kansen vergroten
Dit convenant is gericht om optimaal kansen te benutten voor statushouders. Met talentontwikkeling en maatwerk wordt dit beter mogelijk gemaakt. Deze maatwerkafspraken met de gemeenten verkorten de weg naar werk en vergroten de kansen op de arbeidsmarkt

Het UAF draagt zorg voor een zorgvuldige intake, begeleidt de studenten tijdens de studie en biedt ook nazorg na start van een betaalde baan of stage. Dit gebeurt in afstemming met de gemeenten. Wethouder Annelies de Jonge van de gemeente Zutphen: “Wij zien veel gemotiveerde statushouders met talent. Een aantal is hoogopgeleid. Door hen goed te ondersteunen, wordt de kans op uitval verkleind en vergroten we aanzienlijk de kansen om mee te doen in onze samenleving. Werk, je eigen broek op houden, en ergens deel van uitmaken, wil uiteindelijk iedereen. Zeker voor deze kwetsbare groep vraagt dat extra aandacht en ondersteuning. Dit is goed voor henzelf en voor de Nederlandse samenleving.”

Delen via

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: