Kennisplatform voor Oost Nederland

Cleantech Regio vergemakkelijkt match vraag en aanbod woningmarkt

Geplaatst op 21 september 2016

Samenwerkende overheden en marktpartijen in de Cleantech Regio hebben een methode ontwikkeld die duidelijk maakt welke ingrediënten helpen om vraag en aanbod in de woningmarkt zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Overheden en marktpartijen leveren de benodigde informatie aan, waarna een ‘confrontatie’ kan plaatsvinden en eventueel kan worden bijgestuurd in de kwalitatieve woningbouwprogrammering.

Afgelopen dinsdag 20 september overhandigden Frans Holleman, directeur BPD regio Noord-Oost & Midden en wethouder Nathan Stukker van Apeldoorn een uitgave over deze methode aan Gelders gedeputeerde Bea Schouten en wethouder Annelies de Jonge van Zutphen. De Jonge is tevens voorzitter van het regionale portefeuilleoverleg Wonen. Dit gebeurde tijdens een netwerkbijeenkomst van de gemeenten in de Cleantech Regio. Holleman en Stukker waren duovoorzitters van de Tafel Woonkwaliteit, een tijdelijk initiatief voor het stimuleren van het gesprek over woningvraag en –aanbod in deze regio.

Informatie delen
In het verleden hielden overheden en marktpartijen ieder voor zich ook al gegevens over de woningmarkt bij, maar deze werden vaak niet met elkaar gedeeld. Ook werd er vanuit gemeentelijk niveau vaak niet ‘opgeschaald’ naar het niveau van de regio. De aanpak in de Cleantech Regio doet beide nadrukkelijk wel. Daarmee ontstaat een scherper beeld van welke woonmilieus te veel dan wel te weinig worden aangeboden, of waar het juist goed gaat in de programmering. Daarbij is rekening gehouden met een laag en een hoog scenario: minder dan wel meer vraag van woningzoekenden op de woningmarkt, onder andere afgeleid van de te verwachten economische groei. De methode is ontwikkeld samen met gebiedsontwikkelaar BPD.

Gemeentegrens overschrijdend
Annelies de Jonge over de methode: “Een mooie ontwikkeling van samenwerking en interactie van de overheid met de samenleving. En een mooi resultaat van de Tafel Woonkwaliteit die in 2013 tijdelijk is ingesteld om de aansturing van de woningmarkt op een hoger plan te brengen. En dat is gelukt! We kijken naar de toekomstige vraag rond het wonen en proberen daar gezamenlijk zo goed mogelijk op in te spelen, gemeentegrens overschrijdend. Uiteindelijk is het resultaat dat onze regio er steeds aantrekkelijker van wordt.”

Gelders gedeputeerde Schouten: “De juiste woning op de juiste plek. Het gaat de provincie niet om de aantallen woningen, maar om de kwaliteit ervan. Deze methode helpt op een vernieuwende manier bij een goede afstemming van vraag en aanbod.”

Cleantech Regio
In de Cleantech Regio werken de Stedendriehoek-gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen met ondernemers, onderwijs en onderzoek samen aan een schone toekomst. Daarmee koerst de regio op een duurzame economie en samenleving. Een schone toekomst, waarin energieneutraliteit speerpunt is en economie en ecologie hand in hand gaan.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuws@kijkopoostnederland.nl. of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: