Kennisplatform voor Oost Nederland
Paul Bloem
Radmer Arbeidsadvies Arbeidsadvies

Bemiddeling bij arbeidsconflicten

Niemand zit te wachten op een conflict. Niet in de privésfeer maar ook zeker niet op de werkvloer. Toch gebeurt het regelmatig dat een werkgever en werknemer ergens met elkaar over in de clinch liggen.

Voor alle betrokken partijen is het van belang dat een conflict zo snel mogelijk opgelost wordt. Bemiddeling is hier een effectieve en relatief goedkope manier voor. Door voor bemiddeling te kiezen, worden juridische procedures of een langer durende mediation vaak voorkomen. De werkgever en werknemer worden gehoord door een onafhankelijke derde partij, wat helpt om het conflict op te lossen.

Conflict en ziekmelden
Een conflict op de werkvloer gaat vaak samen met een ziekmelding van een werknemer. Zo kan een conflict ervoor zorgen dat een werknemer zich ziek meldt. Maar het kan ook andersom zijn: een situatie waarbij een werknemer langdurig ziek is leidt regelmatig tot een conflict. Als een conflict hoog oploopt, kan bemiddeling een goede uitkomst zijn.

Radmer Arbeidsadvies is gespecialiseerd in het bemiddelen bij conflicten waarbij (langdurige) ziekte aan de orde is. Het betreft dan geen mediation, wat vaak een langer durend traject is. Daar waar de mediator bewust inhoudelijk op afstand blijft en de conflictpartijen hun geschil zelf wil laten oplossen, is de bemiddelaar juist actief en op inhoudsniveau betrokken, om vervolgens zelf met een inhoudelijk oplossingsvoorstel te komen.

Bemiddeling door Radmer Arbeidsadvies
Wanneer Radmer Arbeidsadvies wordt ingeschakeld, onderneemt een conflictbemiddelaar van Radmer Arbeidsadvies snel actie. Hij of zij heeft afzonderlijk gesprekken met zowel de werkgever als werknemer. Deze gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. De conflictbemiddelaar is een objectieve ‘verslaggever’, opgeleid als arbeidsdeskundige. Dit wil zeggen dat hij of zij is getraind om objectief te beoordelen en niet als belangenbehartiger op te treden. De conflictbemiddelaar bespreekt met de werkgever en de werknemer de conclusies uit de gesprekken en geeft daarbij een advies voor een oplossing van het conflict. Zo draagt bemiddeling bij aan een vlotte afloop waar beide partijen zich in kunnen vinden.

Paul Bloem
Directeur Radmer Arbeidsadvies

Delen via

Zoeken naar: