Paul Bloem

Radmer Arbeidsadvies | Arbeidsadvies

Paul Bloem is directeur bij Radmer Arbeidsadvies BV en POWR-mensenwerk BV. Met de medewerkers van Radmer Arbeidsadvies BV zie ik het als mijn taak om ideeën op het gebied van mens, werk en inkomen om te zetten in plannen en diensten, die aansluiten bij actuele ontwikkelingen.

Preventieve of vroegtijdige inzet arbeidsdeskundige

Een langdurig zieke werknemer is voor alle betrokken partijen ingrijpend. Een snelle terugkeer op de werkvloer is wenselijk. Nog wenselijker zou zijn om verzuim in een eerder stadium te voorkomen. Daarbij spelen arbeidsdeskundigen een grote rol, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van het Arbeidsdeskundig Kennis … Lees meer

Medisch advies van bedrijfsarts straks leidend bij toets op re-integratie-inspanningen

Binnenkort gaat er een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer waarin wordt voorgesteld om het advies van de bedrijfsarts leidend te laten zijn bij de toets van re-integratie-inspanningen. Werkgevers zijn verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen bij verzuim. De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij … Lees meer

Bemiddeling bij arbeidsconflicten

Niemand zit te wachten op een conflict. Niet in de privésfeer maar ook zeker niet op de werkvloer. Toch gebeurt het regelmatig dat een werkgever en werknemer ergens met elkaar over in de clinch liggen. Voor alle betrokken partijen is het van belang dat een … Lees meer

Verzuimstrategie?

Verzuim is en wordt geen sexy onderwerp. Verzuim ‘managen’ is vaak slechts een onderdeel van een fors takenpakket en niemand wordt er vrolijk van. En hoe pak je verzuim organisatiebreed aan? Welke factoren zijn van invloed op het verzuimpercentage? Vragen waar veel organisaties ongetwijfeld tegenaan … Lees meer

De toekomst van de regelgeving voor de arbeidsmarkt

Welke verplichtingen komen om de hoek kijken wanneer een werknemer langdurig ziek is? Welke rechten heb ik als werknemer op het gebied van re-integratie? De regels en verplichtingen voor de arbeidsmarkt zijn bijzonder complex. Dit maakt het voor werkgevers en werknemers soms lastig is om … Lees meer