Kennisplatform voor Oost Nederland
Paul Bloem
Radmer Arbeidsadvies Arbeidsadvies

De toekomst van de regelgeving voor de arbeidsmarkt

Welke verplichtingen komen om de hoek kijken wanneer een werknemer langdurig ziek is? Welke rechten heb ik als werknemer op het gebied van re-integratie? De regels en verplichtingen voor de arbeidsmarkt zijn bijzonder complex. Dit maakt het voor werkgevers en werknemers soms lastig is om te weten waar ze aan toe zijn. Er zal een grondige hervorming van de arbeidsmarkt plaats moeten vinden, althans wat betreft de Commissie Regulering van werk.

In januari presenteerde de commissie, beter bekend als Commissie Borstlap, haar eindrapport over de regulering van werk. In opdracht van het kabinet maakte de commissie een analyse van de wet- en regelgeving voor werk. De conclusie? De huidige regelgeving voor de arbeidsmarkt laat te wensen over. Als er niet ingegrepen wordt, dreigt Nederland zijn hoge welvaartsniveau te verliezen.

De aanbevelingen van de commissie zijn met name aan werkgevers gericht; bied vaker vaste contracten aan en investeer meer in kennis en innovatie. Eén van de adviezen van de commissie is om loondoorbetaling bij ziekte terug te brengen van twee naar één jaar. Natuurlijk is mooi het dat er kosten worden weggenomen bij de werkgever om zo bijvoorbeeld het aanbieden van vaste contracten laagdrempeliger te maken. Maar er is ook aandacht nodig voor de inzetbaarheid van de werknemer. Het is belangrijk om adequaat te handelen bij (dreigend) lang ziekteverzuim. Vaak wordt er bijvoorbeeld pas na langere tijd geïnvesteerd in re-integratie. Ik denk dat het in veel gevallen mogelijk is om sneller van start te gaan met bijvoorbeeld omscholing of het zoeken naar beter passend werk.

Vanuit de juiste visie kijken naar duurzame inzetbaarheid, daar draait het om. Als arbeidsadviesbureau houden we de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving voor de arbeidsmarkt uiteraard nauwlettend in de gaten. En denken we graag mee over vraagstukken rondom duurzame inzetbaarheid, ziekte en re-integratie, met zowel werkgevers als werknemers.

Delen via

Zoeken naar: