Kennisplatform voor Oost Nederland
Paul Bloem
Radmer Arbeidsadvies Arbeidsadvies

Verzuimstrategie?

Verzuim is en wordt geen sexy onderwerp. Verzuim ‘managen’ is vaak slechts een onderdeel van een fors takenpakket en niemand wordt er vrolijk van. En hoe pak je verzuim organisatiebreed aan? Welke factoren zijn van invloed op het verzuimpercentage? Vragen waar veel organisaties ongetwijfeld tegenaan lopen. Ziekteverzuim kan een organisatie immers veel geld kosten. Een zieke werknemer kost gemiddeld anderhalf tot twee keer zijn salaris.

De financiële gevolgen behoren echter slechts tot de symptomen van verzuim. Radmer Arbeidsadvies is van mening dat je, als je verzuim permanent wilt beheersen, een strateeg nodig hebt. Een strateeg die de stand van zaken binnen een organisatie in kaart brengt en met een combinatie van de aanwezige kennis én zijn expertise een blijvende verandering teweegbrengt. Middels de maatwerkregeling van Radmer Arbeidsadvies worden alle processen bewaakt, maar er wordt ook een visie en een strategie geformuleerd. Door processen te stroomlijnen en managers en HR-adviseurs mee te nemen in de integrale aanpak van verzuim, wordt het verzuim (verder) teruggedrongen en het verzuimbeleid duurzaam gemaakt.

De keuze voor het aanbieden van een maatwerkregeling is daarbij een bewuste: maatwerk is gewoonweg effectiever dan een generieke benadering van verzuim. Bij het managen van verzuim zet Radmer Arbeidsadvies bijvoorbeeld arbeidsdeskundigen in. Deze experts op het gebied van mens, werk en inkomen werken nauw, maar bijzonder selectief, samen met bedrijfsartsen. Hierdoor is al in een vroeg stadium van het verzuim een belastbaarheidsprofiel bij hen bekend.

Dit is essentieel, want de ervaring leert dat 66% van de werknemers die 26 weken ziek zijn, ten minste 46 weken zullen verzuimen. Door tijdig betrokken te worden, vindt er geen onnodige medicalisering plaats, maar ligt de focus op de arbeidsmogelijkheden van de werknemer. Die vlotte vertaling van belastbaarheid (het medisch dossier) naar belasting (werk) draagt onmiskenbaar bij aan het herstel van de werknemer.

En daarmee wordt het beheersen van verzuim nog altijd geen sexy taak, maar wel een hele dankbare.

Paul Bloem
Directeur Radmer Arbeidsadvies

Delen via

Zoeken naar: