Niets doen is geen optie

1 augustus 2018 Jacco Vonhof | Voorzitter VNO-NCW Midden | Netwerken

Klimaatakkoord, klimaattafels, energietransitie, circulaire economie. We zijn er zo langzamerhand allemaal van overtuigd dat er ‘iets’ moet gebeuren. Maar hoe dan, wat dan? Daar wordt op alle niveaus over gepraat, plannen worden gemaakt, projecten gestart en er
is gelukkig ook veel uitvoering. Mooie praktijkvoorbeelden van bedrijven die hun nek uitsteken en gewoon zijn begonnen. Het
zijn nog steeds koplopers die stappen blijven zetten. En het heeft
ze geen windeieren gelegd. Omzetverdubbeling is niet uitgesloten. Dat bevestigt de visie van VNO-NCW Midden dat de uitputting van grondstoffen te stoppen is door oplossingen te zoeken in innovaties, samenwerking en ondernemerschap.

Wij steken daarom veel kennis en tijd in de ondersteuning van regionale ondernemers in de transitie naar circulaire economie
en nieuwe energie. Voor Oost-Nederland bijvoorbeeld betekent
het overschakelen naar circulair ondernemen de komende tien
jaar een omzet van meer dan 1 miljard euro en naar schatting 10.000 nieuwe banen (bron: Circles). De regio heeft een enorme potentie dankzij een hoogwaardige en smart maakindustrie,
een sterke cleantechmarkt, een grote bouw- en installatiesector, vooraanstaande kennisinstellingen en een actieve, stimulerende overheid. U zou wel gek zijn als u daar niet bij wilt zijn. Door zelf aan de slag te gaan, of door anderen te helpen bij de veranderingen. Wat te denken van de vele lokale initiatieven van groepen buurtbewoners of individuele burgers? Dat zonnepanelenpark in Wierden of Apeldoorn moet wel technisch geadviseerd, uitgevoerd en onderhouden worden. Mooie kansen voor het bedrijfsleven. Noodzakelijke opbrengsten voor de samenleving.

In mijn ogen is niets doen geen optie. We zullen allemaal – bedrijfsleven, inwoners, instellingen en overheden – de verandering naar een duurzame samenleving in gang moeten brengen en liefst versnellen. Via programma’s als Circles, Nieuwe Energie Overijssel en Gelders Energieakkoord stimuleren we het
bedrijfsleven om de stap naar minder CO2-
verbruik en circulair ondernemen te maken
en ook vanaf deze plek doe ik een beroep
op u om bij te dragen aan een duurzame
samenleving. En of u nu eenvoudige
energiebesparende maatregelen neemt,
zonnepanelen installeert of reststromen
uitwisselt: alle beetjes helpen. Er zijn genoeg
mooie voorbeelden van bedrijven en burgers
die u zijn voorgegaan. Ondernemers zouden
geen ondernemers zijn als we niet laten zien waar we goed in zijn: actie! <

Jacco Vonhof
voorzitter VNO-NCW Midden