Jacco Vonhof

Voorzitter VNO-NCW Midden | Netwerken

Jacco Vonhof is voorzitter van VNO-NCW Midden en directeur van Novon Schoonmaak in Zwolle. Als voorzitter VNO-NCW Midden wil hij zich inzetten de vereniging zichtbaarder te maken. VNO-NCW heeft een prachtige infrastructuur waar op gemeentelijk, regionaal, provinciaal, maar ook landelijk en zelfs ook op Europees niveau invloed kan worden uitgeoefend, aldus Jacco. Hij neemt in zijn vaste columns uit Kijk op oost Nederland de algemene economische ontwikkeling van Oost Nederland onder de loep. Neem voor reacties gerust rechtstreeks contact met hem op. Jacco Vonhof is ook te vinden op LinkedIn en te volgen op Twitter.

Niets doen is geen optie

Klimaatakkoord, klimaattafels, energietransitie, circulaire economie. We zijn er zo langzamerhand allemaal van overtuigd dat er ‘iets’ moet gebeuren. Maar hoe dan, wat dan? Daar wordt op alle niveaus over gepraat, plannen worden gemaakt, projecten gestart en er is gelukkig ook veel uitvoering. Mooie praktijkvoorbeelden van … Lees meer

Brede scoop

Soms moet je even afstand nemen om zaken goed te kunnen overzien. Dat leek me een uitstekend excuus om half augustus met twaalf medestanders in hetzelfde ballonschuitje te stappen en naar grote hoogte op te stijgen. Het kijken op Oost-Nederland vanuit onze mand beviel goed, … Lees meer

Denkend aan….

Denkend aan de economie van Oost-Nederland, legt menigeen al snel de verbinding met ‘het achterland van de Randstad’. Dat kun je verwarren met het Calimero-syndroom – de regio legt het af tegen de Randstad –  maar zo zie ik dat niet. Je kunt het tenslotte … Lees meer

Meer contact, minder regels

Met het project Op naar de 100.000 banen stimuleren VNO-NCW en MKB-Nederland bedrijven om arbeidsplaatsen te bieden aan mensen met een beperking. Een positieve campagne, die veel aansprekende praktijkvoorbeelden laat zien van ondernemers die ervaring hebben met het werken met deze mensen. In Oost-Nederland biedt … Lees meer

Nederland moet het weer verdienen

Je moet het eerst verdienen, voordat je het kunt uitgeven. Dat is niet slechts een tegelwijsheid of ‘een van vader op zoon’ uitspraak, het is ook de nuchtere waarheid en economische realiteit. In het politieke landschap kom ik nog wel eens aanhangers van ‘een ander … Lees meer

Kijk op het Oosten, maar met de blik vooruit!

De wijzen kwamen toch echt uit het Oosten. Als jongen van Enschede en al jaren woonachtig en werkzaam in Zwolle, houd ik dat onze directeur ook regelmatig voor. Zijn roots liggen in Gelderland en hij woont sinds kort in Hanzestad Deventer. Hij leek even de … Lees meer

Never waste a good crisis

Besturen is soms net ondernemen. In tijden van economische of financiële crises weten bedrijven dat de bakens verzet moeten worden. Ondernemers kijken nog kritischer naar de kosten, investeringen worden of uitgesteld of – soms – welbewust naar voren gehaald en met veel creativiteit wordt naar … Lees meer