Kennisplatform voor Oost Nederland
Jacco Vonhof
Voorzitter VNO-NCW Midden Netwerken

Brede scoop

Soms moet je even afstand nemen om zaken goed te kunnen overzien. Dat leek me een uitstekend excuus om half augustus met twaalf medestanders in hetzelfde ballonschuitje te stappen en naar grote hoogte op te stijgen. Het kijken op Oost-Nederland vanuit onze mand beviel goed, en overzicht had ik. Schitterende verzichten op weilanden en dorpen, uitgestrekte Veluwse bossen. En op de file op de A1, kruising A30, een van de belangrijkste infrastructurele knelpunten in ons werkgebied. Er zijn goede vooruitzichten voor een betere doorstroming op dit knooppunt. De Tweede Kamer heeft eind vorig jaar € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor aanpassingen. VNO-NCW Midden heeft daarvoor gezamenlijk met de gemeente Barneveld, de regio Food Valley, BIK, de provincie Gelderland en FOV een sterke lobby gevoerd. Dat het is gelukt een Rijksbijdrage te krijgen is voor de regio Food Valley én daarbuiten erg belangrijk. Ik zeg: tijd om door te pakken nu. We houden druk op de ketel. En dat doen we ook in onze lobby voor bijvoorbeeld verbeteringen van de A15, verdieping sluizen Kornwerderzand en een snellere ICE Amsterdam-Arnhem-Frankfurt.

Dat het beter moet op infrastructureel gebied blijkt ook uit cijfers van de ANWB. In de provincies Gelderland en Overijssel is de filezwaarte volgens de ANWB de eerste helft van dit jaar gestegen ten opzichte van vorig jaar, in Gelderland met 6%, in Overijssel met maar liefst 38%. Als vereniging wachten we daarom niet af tot de problemen te groot worden, maar kiezen we voor een gezamenlijke proactieve benadering, zodat regio’s goed bereikbaar blijven. De A28 bijvoorbeeld staat niet op de prioriteitenlijst van het Rijk, maar investeringen zijn juist nu nodig om problemen te voorkomen. Vanzelfsprekend zijn er slimme dingen te bedenken om de druk op de doorstroming te verminderen. Te denken valt dan aan manieren om de vervoersfaciliteiten beter te benutten. Bijvoorbeeld heel praktisch: hoe kan het spitsverkeer meer worden gespreid, kunnen verkeersinstallaties beter worden afgesteld en (snel)fietsroutes worden aangelegd en verbeterd. Maar ook: hoe kunnen transporten worden gebundeld of gecombineerd (smart mobility). We beperken ons dus niet tot één oplossing, maar denken met stakeholders na over de totale gebiedsontwikkeling en samenhangende mobiliteit. De toekomstige groei van onze bevolking en de positieve ontwikkeling van de economie maken dat noodzakelijk. Voor de onmisbare brede scoop stel ik voor regelmatig samen in het “mandje” te stappen?

Jacco Vonhof
voorzitter VNO-NCW Midden

Wilt u in contact komen met Jacco Vonhof of wilt u zijn overige columns lezen? Kijk dan op zijn eigen columnisten pagina.

Delen via

Zoeken naar: