Kennisplatform voor Oost Nederland
Jacco Vonhof
Voorzitter VNO-NCW Midden Netwerken

Nederland moet het weer verdienen

Je moet het eerst verdienen, voordat je het kunt uitgeven. Dat is niet slechts een tegelwijsheid of ‘een van vader op zoon’ uitspraak, het is ook de nuchtere waarheid en economische realiteit. In het politieke landschap kom ik nog wel eens aanhangers van ‘een ander geloof’ tegen. Waar dat toe kan leiden, hebben we al te vaak gezien: begrotingstekorten, potverteren en verkiezingscadeautjes ten laste van een gezond huishoudboekje. Dat willen we niet en kunnen we ons in een globaliserende economie ook niet meer permitteren. Dat heeft niets met links of rechts te maken. Dat noem ik common sense of, zo u wilt, boerenslimheid.

Zoals elke ondernemer weet, gaat aan verdienen investeren vooraf. Investeren in mensen, innovatie, digitalisering, verduurzaming, internationalisering en logistiek. Niet voor niks bij de zogenaamde OESO lijstjes allemaal belangrijke graadmeters voor het bepalen van onze concurrentiepositie. We scoren nog steeds hoog op die lijstjes. En toch. We willen beter en we willen groeien. Niet als doel op zich maar vanwege het belang van de continuïteit van onze bedrijven, de welvaart, het welzijn en de gezondheid van Nederland en de Nederlanders. VNO-NCW en MKB-Nederland werken daarom aan een nationale en regionale groeiagenda, waarin we kansen en plannen voor de toekomst vormgeven. Een korte preview: die toekomst vraagt om ambitie en een andere aanpak. Investeringen in infrastructuur en bereikbaarheid van onze binnensteden, dorpen, scholen en bedrijven blijven nodig, maar met nieuwe oplossingen. Samen met de Europese investeringsbank EIB studeren we op die
andere aanpak.

Ook in ons mooie Oost-Nederland zie ik nog volop kansen om te investeren in de maatschappelijke en economische uitdagingen. In Gelderland en Overijssel tonen we ambitie met de plannen voor de energie-infrastructuur en -transitie. De investeringen hierin vragen miljarden, het reduceren van de CO2 om een robuuste, groene financiering (een Green Investment Bank?). Alle maatschappelijke partijen zullen samen een flinke tand moeten bijzetten. De provincies pakken daarin hun rol en ook het bedrijfsleven neemt de verantwoordelijkheid. En daar krijg ik, vrij vertaald uit een mooi Overijssels programma, nieuwe energie van!

Jacco Vonhof
voorzitter VNO-NCW Midden

Wilt u in contact komen met Jacco Vonhof of wilt u zijn overige columns lezen? Kijk dan op zijn eigen columnisten pagina.

Delen via

Zoeken naar: