Kennisplatform voor Oost Nederland
Jacco Vonhof
Voorzitter VNO-NCW Midden Netwerken

Never waste a good crisis

Besturen is soms net ondernemen. In tijden van economische of financiële crises weten bedrijven dat de bakens verzet moeten worden. Ondernemers kijken nog kritischer naar de kosten, investeringen worden of uitgesteld of – soms – welbewust naar voren gehaald en met veel creativiteit wordt naar nieuwe markten en doelgroepen gezocht. Never waste a good crisis om de bordjes te verhangen of noodzakelijke innovaties door te voeren. Veel ondernemers hebben dat slagvaardig en met een zeker lef opgepakt.

In crisistijden dienen ook overheden en politieke bestuurders zich extra bewust te zijn van de urgentie om de samenleving en wetten en regels te herstructureren en te moderniseren. Kortom, om het land competitiever en toekomstbestendig te maken. Dat is in onze ogen redelijk voortvarend opgepakt. Al decennia slepende zaken als versoepeling ontslagrecht en verkorting van de WW-duur zijn eindelijk in nieuwe wet- en regelgeving terecht gekomen. In de ogen van veel ondernemers moet er echter nog veel meer gebeuren. Het belastingstelsel – veel te complex – is toe aan een stevige herziening en de arbeidsmarkt moet nog verder geflexibiliseerd worden. Om zaken te veranderen en in beweging te zetten, zijn compromissen en akkoorden gesloten. Wij zijn als ondernemers doordrongen van het feit dat dit in ons ‘polderland’ nodig is om doelen te bereiken. Het Sociaal Akkoord uit 2013 is wat ons betreft dan ook geen ‘dode letter’ maar een serieuze poging om zoveel mogelijk mensen te laten participeren. De inzet is dat meer mensen meedoen en niet (of minder) afhankelijk zijn van een uitkering. Dat is goed voor die enthousiaste nieuwe medewerkers en goed voor het huishoudboek van de BV Nederland. De verantwoordelijk staatssecretaris Jetta Klijnsma is al diverse keren in Oost-Nederland op bezoek geweest en heeft met eigen ogen kunnen zien welke goede resultaten alle betrokken partijen boeken. Dat is een compliment waard.

Maar ondernemers willen altijd vooruit en verder. Ik maak u daarom graag attent op de portal Op naar de 100.000 banen, dé wegwijzer naar alle informatie die u als werkgever nodig heeft in het kader van de afspraak om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De website Op naar de 100000 banen staat vol met inspirerende voorbeelden van ondernemers die ervaringen hebben met het werken met mensen met een beperking, biedt handige tools en wordt voortdurend aangevuld met bijeenkomsten en verwijzingen naar organisaties en regionale initiatieven die kunnen ondersteunen bij de te nemen stappen. Op naar de 100.000!

Wilt u in contact komen met Jacco Vonhof of wilt u zijn overige columns lezen? Kijk dan op zijn eigen columnisten pagina.

Delen via

Zoeken naar: