Kennisplatform voor Oost Nederland
Jacco Vonhof
Voorzitter VNO-NCW Midden Netwerken

Kijk op het Oosten, maar met de blik vooruit!

De wijzen kwamen toch echt uit het Oosten. Als jongen van Enschede en al jaren woonachtig en werkzaam in Zwolle, houd ik dat onze directeur ook regelmatig voor. Zijn roots liggen in Gelderland en hij woont sinds kort in Hanzestad Deventer. Hij leek even de draad kwijt geraakt te zijn in het Noorden, maar hij begrijpt uitstekend wat ik bedoel. En als ik tegen hem zeg ‘met een boekje in een hoekje’, weet hij gelukkig dat dit aan Thomas a Kempis wordt toegedicht.

Beste lezer, u snapt dat ik als columnist en ondernemer ook regelmatig en bewust met een ‘boekje in een hoekje’ kruip om afstand te nemen, wijzer te worden of om me te laten inspireren. Het woord ‘boekje’ mag hier ruim worden opgevat. Het kan een weekblad zijn of een magazine als Kijk op Oost-Nederland of een onderzoek met opvallende of verrassende uitkomsten, waar ik dan in duik. Schemerlamp aan, kussen recht en kennis vergaren. U ziet mij al zitten. Zo ben ik ook eens in de Nieuwjaarsenquête van ons eigen blad Forum gedoken en daar vielen me wat zaken op, die ik graag met u deel.

Het kabinet scoort bij ondernemers gemiddeld een 5,8 en in het Oosten een 5,7. Ook minister- president Rutte scoort in ons werkgebied lager dan het landelijk gemiddelde; een 6,2 ten opzichte van een 6,4 landelijk. We zijn wel trots op ‘onze man’ in het kabinet Henk Kamp, die we hoger waarderen met een 6,4. De oostelijke ondernemers geven tevens een dikke onvoldoende voor het terugdringen van regeldruk en bureaucratie. Nou zijn we als ondernemers nooit zo scheutig met hoge cijfers maar toch knipperde ik even met de ogen onder diezelfde schemerlamp. Het kabinet lijkt uitgeregeerd en wij lijken erop uitgekeken. Dus de blik moet naar voren en de bordjes verhangen. In dit pre-verkiezingsjaar lopen wij ons in ieder geval al warm. We willen een stevige groeiagenda. Waarom tevreden zijn met 1 à 1,5 % groei? Dat is niet eens genoeg om de stijgende kosten van de zorg en sociale zekerheid op te vangen. We willen dat er, naast de maatregelen voor burgers, ook voor ondernemers ruimte is voor lastenverlichting en we willen dat de bruto-netto wig in dit land wordt aangepakt; de arbeidskosten zijn simpelweg te hoog. Dat kan en dat is nodig. Voor een betere economische structuur en voor een vitaal en welvarend land. Met een boekje in een hoekje; blik vooruit en voorwaarts!

Wilt u in contact komen met Jacco Vonhof of wilt u zijn overige columns lezen? Kijk dan op zijn eigen columnisten pagina.

Delen via

Zoeken naar: